Čtvrtek 23. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Krajská operační střediska v celé republice jsou „v novém“, došlo k modernizaci technologií

Krajská operační střediska (nejen) hasičů po celé republice prožívají v roce 2015 slavnostní konec listopadu, do finále se dostal celorepublikově řízený program „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.

Ústecký kraj

Na výše zmíněný program, pro nějž se za dobu realizace vžila jednoduchá zkratka IS IZS, byly získány přibližně dvě miliardy a zaštiťoval realizaci 45 dílčích projektů pro základní složky IZS:

  • 1× Střechový projekt „Národní informační systém IZS“ – příjemcem dotace je MV-GŘ HZS ČR, uživateli výstupů projektu budou základní složky IZS a Ministerstvo zdravotnictví.
  • Krajské standardizované projekty programu IS IZS – příjemci dotace jsou jednotlivé základní složky IZS v krajích. Krajské standardizované projekty (dále jen „KSP“) jsou realizovány ve struktuře:
    • 13× KSP HZS kraje, 1× centrální operační středisko HZS ČR + řešení společná pro složku HZS ČR, 1× KSP HZS hl. m. Prahy (nezpůsobilý pro financování z IOP, byl pokryt ze zdrojů rozpočtu HZS ČR),
    • 13× KSP krajských ředitelství policie (dále jen „KŘP“), 1× centrální operační středisko P ČR + řešení společná pro složku P ČR, 1× KSP P ČR hl. m. Prahy (nezpůsobilý pro financování z IOP, byl pokryt ze zdrojů rozpočtu P ČR),
    • 13× KSP ZZS krajů, 1× ZZS hl. města Prahy (nezpůsobilý pro financování z IOP, byl pokryt ze zdrojů rozpočtu Magistrátu hl. města Prahy).
Přečtěte siPraha nedostává techniku z Integrovaných operačních programů, protože je příliš bohatá

Na všech čtrnácti hasičských krajských operačních střediscích tak novinářům byla (či ještě bude) představena vylepšená technologie, na kterou KOPISy postupně přecházely.


Řečí Evropské unie byly jednotlivé projekty zaměřeny na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačního a informačního střediska s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

Zjednodušeně lze konstatovat, že díky celému programu došlo k ještě většímu propojení operačních středisek hasičů, policistů a zdravotníků a předávání informací o událostech bude jednodušší než kdy předtím.

Pro občana to celé znamená snížení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více složek IZS díky rychlejším a provázanějším zásahům – ty umožňuje plně dostupné tísňové volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činností potřebných složek IZS a rychlejší přeprava na místo mimořádné události.


Webové stránky věnující se celému programu: is-izs.izscr.cz


Všechny ostatní předběhl Moravskoslezský kraj, který modernizované Krajské operační středisko představil zájemcům již v úterý 24. listopadu 2015.

Slavnostního uvedení se dne 27. listopadu 2015 v Jihočeském kraji zúčastnila náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje paní Ivana Stráská, tajemnice Bezpečnostní rady Jihočeského kraje paní Marta Spálenková, starosta krajského sdružení SH ČMS pan Jiří Žižka, dále pak zástupci vedení HZS Jihočeského kraje a ZZS Jihočeského kraje a samozřejmě ředitelé obou složek plk. Ing. Lubomír Bureš a MUDr. Marek Slabý, kteří projekty a nově pořízenou technologii všem přítomným představili.

Realizací krajských standardizovaných projektů na všech základních složkách IZS nabývá pojem integrovaného záchranného systému nového rozměru. Nově integrujeme své postupy v operačním řízení do jednoho celku. Integrovaný záchranný systém bude nyní fungovat jako jedna organizace.

Budeme pracovat nad stejnou datovou, komunikační, mapovou a informační platformou. Nejedná se tedy o pouhý nákup nových výkonnějších technologií, ale mění se i podstata spolupráce. Výsledkem toho bude zvýšení interoperability, rychlosti reakce na mimořádné události a tím samozřejmě i efektivnější pomoc v nouzi.

V neposlední řadě budou operační střediska poskytovat větší informační komfort pro rozhodování v krizovém řízení, tedy pro řízení krizových situací hejtmanem kraje nebo starosty obcí.

plk. Ing. Lubomír Bureš

Libereckém kraji proběhlo slavnostní zahájení provozu Krajského operačního a informačního střediska po implementaci nových technologií společně s připomenutím 70. výročí profesionálních hasičů v Liberci. Po úvodní části nechybělo slavnostní přestřižení pásky a ukázka toho, jak technologie fungují v praxi a co hasičům umožňují.

V areálu Krajského ředitelství HZS Plzeňského kraje byl slavnostně zahájen provoz nového Krajského operačního a informačního střediska v deset hodin dopoledne.

Spolu s vedením HZS Středočeského kraje se páteční slavnosti zúčastnilo i několik vzácných hostů, především generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba. Pozvání přijali také zástupci hlavních složek integrovaného záchranného systému a dalších zainteresovaných institucí.

Všechny hosty na úvod pozdravil ředitel HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslav Svatoš, který jim ve stručnosti Krajský standardizovaný projekt představil. Pak se slova ujal vedoucí oddělení KOPIS plk. Mgr. Radek Zobina, který přítomné seznámil s hlavními etapami modernizace i s konkrétními úpravami celého řídícího centra. Součástí slavnostního dopoledne byla prohlídka zmodernizovaného pracoviště, které je mozkem i srdcem HZS Středočeského kra­je.

Na krajském operačním středisku Ústeckého kraje byl projekt slavnostně završen také 27. listopadu. Účastníci spolu s novináři absolvovali prohlídku a obdrželi odborný výklad. Závěrem byla představena i technika, která byla zakoupena díky Evropské unii.

Za účasti vedení HZS Zlínského kraje, ředitele ZZS Zlínského kraje, zástupce vedení Policie ČR Zlínského kraje a novinářů byla také v poslední listopadový pátek slavnostně završena realizace Krajského standardizovaného projektu HZS Zlínského kraje.

Mezi dalšími, které novináře provedli v průběhu pátku modernizovanými operačními středisky, nechyběly ani kraj Karlovarský, kraj Vysočina.


Pardubickém, Královéhradeckém a Olomouckém kraji proběhne slavnostní předání až poslední listopadový den.

Sdílet