Čtvrtek 30. března 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Teplárně Trmice si hasiči vyzkoušeli zásah při úniku kyseliny chlorovodíkové, zachraňovali i osobu

Kyselina chlorovodíková unikla netěsností v plášti ze zásobní nádrže v sousedství chemické úpravny vody v areálu Teplárny Trmice, úpravářka vody, která trhlinu objevila, sice dokázala ještě ujít pár metrů, ale pak zkolabovala.

Tolik ve stručnosti námět havarijního cvičení, které ve čtvrtek 19. listopadu prověřilo připravenost podnikových hasičů a havarijního štábu teplárny na mimořádné ekologické události. Kyselinu chlorovodíkovou simulovala stříkající voda z nádrže a jí vytvořený mlžný opar dýmovnice.

Únik kyseliny chlorovodíkové poté během své pochůzky zpozoroval směnový chemik, který na místě objevil i kolegyni v bezvědomí. Její gumová zástěra byla přitom „potřísněna“ kyselinou.

Neprodleně informoval o situaci směnového inženýra a ten zase jednotku Hasičského záchranného sboru Teplárny Trmice a také smluvního lékaře v lokalitě.

Osoby v bezprostřední blízkosti místa události byly vyrozuměny o zákazu vstupu do zasaženého prostoru, došlo i na evakuaci zaměstnanců chemické úpravny vody. Samozřejmostí byla aktivace členů havarijního štábu,

popisuje začátek cvičení Josef Tisoň, specialista havarijní připravenosti klasických elektráren Skupiny ČEZ.


Podnikoví hasiči, kteří na místo dorazili během několika minut, se okamžitě v maskách vydali ke zraněné osobě. Jakmile jí rovněž nasadili záchrannou vyváděcí masku, přenesli ji na nosítkách do bezpečné vzdálenosti, kde ženě poskytli předlékařskou pomoc. Tu později přivolaný smluvní lékař označil za správnou.

V reálném případě by ovšem ještě byla zraněná převezena přivolanou záchrannou službou do nejbližší nemocnice kvůli dalšímu vyšetření a pozorování jejího zdravotního stavu.

Hasiči mezitím vymezili páskou prostor zásahu a v protichemických oblecích se vydali pomocí mlžné stěny neutralizovat unikající kyselinu chlorovodíkovou.

V rámci havarijního cvičení byla prověřena také funkčnost megafonu, který se používá při vyrozumění zaměstnanců a dalších osob v případě vzniku mimořádné události. Směnový inženýr Teplárny Trmice ověřil i aktuálnost všech telefonních čísel příslušných institucí, jež je povinné v případě reálné, nejen ekologické havárie informovat.

Za mne musím říci, že jsem s průběhem cvičení spokojen. Každý dělal to, co má. Zaznamenané poznatky, které z havarijního cvičení vzešly, využijeme i v ostatních lokalitách Skupiny ČEZ, kde se s kyselinami pracuje,

konstatoval Josef Tisoň.


Podle vedoucího odboru řízení provozu Miroslav Svobody jsou havarijní cvičení od toho, aby případně na místě poukázaly na vzniklé nedostatky během řešení mimořádných událostí.

I když průběh toho našeho byl prakticky bezproblémový, přece jen nás některé situace donutily k zamyšlení. Řešili jsme třeba možnosti neutralizace roztoku kyseliny chlorovodíkové.

Například u nádrží s kyselinami, by mohl být trvale instalován stabilní clonový systém, který by dokázali spustit zaměstnanci nedaleké chemické úpravny vody ještě před příjezdem hasičů,

zamyslel se nad jedním z případných vylepšení Miroslav Svoboda.

Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy
Sdílet