Sobota 24. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální hasiči se po jedenácti letech vrací do Lovosic, původní stanici zničily velké povodně

Do Lovosic zavítali 24. listopadu 2015 zástupci médii, představitelé Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje i České republiky společně s dalšími neméně významnými hosty na slavnostní otevření nové hasičské stanice. Nechyběli ani zástupci dalších složek IZS či církve, požehnat stanici přijel litoměřický biskup.

Historie hasičů v Lovosicích

Stanice profesionálních hasičů v Lovosicích byla od roku 1965. Hasiči sídlili v prostorách původního SDH města Lovosic, ve dvorním traktu dnešního Domova mládeže v ulici Osvoboditelů.

Postupnou modernizací města a vyššími nároky hasičů na prostory byly garáže zbourány a jednotka se v roce 1975 přemístila do objektu dnešních technických služeb v Terezínské ulici.

Povodeň v roce 2002 tento objekt zničila, proto se profesionálové nejprve přemístili do prostor INTRANSU (bývalá RO-LA u Lukavce), kde však nebyla technika v garážích. Před zimou 2002 se hasiči nastěhovali do prostor Lovochemie a.s.

Následně byla jednotka od června 2004 „dočasně“ dislokovaná do nově zbudované stanice v Litoměřicích, společně s místními profesionálními kolegy.

Nyní se hasiči konečně stěhují „do svého“, do stanice v Siřejovické ulici v průmyslové zóně Nové Klapý.


Jsem rád, že zde dnes můžeme stát a otevírat tuto stanici, protože v letech 2012 a 2013 došlo k razantním škrtům v rozpočtu a od té doby si nemůžeme dovolit budovat stanic více – byť by si to některé zasloužily.

Zde se spojily zájmy Hasičského záchranného sboru, Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a samozřejmě i města. Chtěl bych popřát stanici, aby měla co nejméně nedodělků, co nejméně závad a aby se zde hasiči cítili v podstatě jako doma.

uvedl Drahoslav Ryba, generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky

Nová stanice

Potřeba nové stanice vyplynula hlavně z budovaného úseku dálnice D8, do nově vzniklých tunelů je požadován rychlý dojezd a při výjezdu z Litoměřic by desetiminutové limity nešlo splnit. Nyní to mají hasiči k nájezdu na dálnici „co by kamenem dohodil“.

V nově vybudované stanici jsou tři stání pro výjezdové automobily. V jednom z nich je zároveň technologie mytí pro hasičskou techniku. Stanice v Lovosicích je typu P1, personálně je výjezd zajištěn celkem 18 hasiči (6 na jednu směnu) a jedním denním pracovníkem – velitelem stanice.

Hasičská technika se nemění, hasiči budou i nadále vyjíždět s vozidly CAS 24 Scania a CAS 32 Tatra 815, pro zásahy ve výškách stojí v garáži zaparkovaná automobilová plošina PP 27 na podvozku Tatra 815. V zadní části, v malé garáži pro osobní automobil, stál v době slavnostního otevření Ford Ranger.

Zatímco v přízemí jsou garáže, „špinavé“ šatny, dílny, kompletní zázemí pro chemickou a technickou službu či posilovna, v prvním patře se nachází „obytná“ část – koupelny, „čisté“ šatny, dvě ložnice, místnosti pro velitele družstva i stanice a nechybí ani kuchyně nebo učebna.

Investorem byla Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, celková částka – včetně projektu a dalších prací – se vyšplhala na 36 milionů korun.


Jsem velmi rád že se mohu účastnit této slavnosti, protože já odjakživa mám hasiče velmi rád. A poznal jsem na vlastní kůži, že když se někde něco přihodilo – a tím nemyslím jen požáry, ale i jakoukoliv lidskou nouzi – vždycky jsme se my, obyčejní lidé, s velkou důvěrou obraceli na hasiče. A oni nikdy neřekli „nemáme čas“, ale vždy pomohli.

konstatoval Jan Baxant, litoměřický biskup


Jsme rádi, že po dlouhých letech došlo k výstavbě stanice – počátek projektování začal v roce 2002, v návaznosti na dálnici D8. Velké poděkování patří ještě jednou všem zúčastněným.

zakončil slavnostní část Roman Vyskočil, ředitel Hasičského záchrnaného sboru Ústeckého kraje

Sdílet