Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Technické prostředky požární ochrany

V loňském roce vydalo MV – generální ředitelství HZS ČR

odbornou knižní publikaci, která představuje technické prostředky PO, čili věcné prostředky požární ochrany a požární techniku.

V loňském roce vydalo MV – generální ředitelství HZS ČR odbornou knižní publikaci, která představuje technické prostředky PO, čili věcné prostředky požární ochrany a požární techniku.

Publikace velmi podrobně představuje téměř veškeré technické prostředky požární ochrany, které se v České republice používají.

Co to vlastně technický prostředek je? Rozumí se tím požární technika a věcné prostředky požární ochrany sloužící k zamezení, omezení šíření a hašení požáru, ochraně osob a materiálních hodnot před požárem. Dále se jedná o prostředky, které používají JPO při záchraně osob, technických zásazích a likvidaci ekologických havárií.

V knize najdete vše dopodrobna rozdělené v přehledných kapitolách, u každého druhu věcného prostředku najdete popis jeho funkce, u většiny z nich pak i detailní technická data.

První kapitolu tvoří hasící přístroje. V jejím úvodu je popsáno, co to vlastně hasící přístroj je, jeho účinnost, zkoušení, značení a také rozdělení přístrojů. Dále jsou zde popsány třídy požárů a použitelnost hasících přístrojů pro ně. Dále jsou podrobně popsány jednotlivé druhy hasících přístrojů včetně technických dat, konstrukčních řezů včetně fotografií.

Po hasících přístrojích následují osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci osob, prostředky pro práci s NL (nebezpečnými látkami), požární výzbroj, stejnokrojové a výstrojní součástky a doplňky, spojovací a komunikační prostředky, požární příslušenství, přenosné zásahové prostředky a vybrané technické prostředky odřadu USAR.

Stejně tak tomu je i u požární techniky, která je zastoupena každým typem dle Řádu strojní služby – DA, AS, CAS, AZ, AP, HA, PLHA, TA, KHA atd. U každého druhu MPT najdete jeho popis a základní TTD. Samostatnou kapitolu tvoří pak čerpadla v požárních automobilech a požární přívěsy. V této části knihy najdete také speciální a méně rozšířené mobilní prostředky včetně člunů, požárních lodí, požárních tanků, mobilní čerpací stanice, leteckou techniku pro hašení a letištní zásahové automobily.

Toto vše na více jak 150 stranách. Kniha je doplněna velkým množstvím fotografií a obrázků – de facto každý prostředek či technika je takto zobrazena, dále v ní najdete nerůznější popisové tabulky, grafy, technické nákresy a pracovní diagramy. Vše je velmi efektivně a přehledně zpracováno, což oceníte již u první kapitoly, kterou tvoří zmíněné hasící přístroje. Celkově působí tato odborná publikace velmi dobrým dojmem. Kniha Technické prostředky požární ochrany je výraznou pomůckou všem jejím uživatelům – hasičům, studentům SŠ a VŠ v oboru požární ochrany a všem těm, kteří ke své práci a činnosti potřebují znát základní údaje o technických prostředcích, stojích a zařízeních v PO. .

Autorům publikace, kterými jsou Ing. Michal Kratochvíl a Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D.; se tak povedlo splnit svůj cíl, tedy zpracovat přehled technických prostředků používaných u JPO včetně jejich základních technických charakteristik. Publikace je zpracována na základě jejich teoretických a letitých praktických zkušeností. Autoři rádi uvítají případné věcné připomínky a návrhy, které napomohou ke zkvalitnění obsahu publikace při případné její aktualizaci.

Při tvorbě této publikace bylo čerpáno z celé řady odborných článků, knih, norem, webových stránek a mimo jiné také z obsahu našeho serveru Požáry.cz. -wap-

Sdílet