Čtvrtek 5. srpna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojkovští hasiči si ke 133. výročí pořídili nový prapor, v hasičárně jim zaparkoval také moderní MAN

V letošním roce si Sbor dobrovolných hasičů v Bojkovicích připomíná 133. výročí svého založení – je tak nejstarším fungujícím spolkem v Bojkovicích. Ve své dlouhé historii hasiči pomáhali při boji se všemi živly a právem si vysloužili úctu svých spoluobčanů i lidí v širokém okolí. Vždyť patří mezi nejvýznamnější dobrovolné hasičské sbory ve Zlínském kraji

V posledních letech se ve sboru událo několik výjimečných slavnostních událostí:

  • V roce 2010 byla znovu otevřena nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice.
  • V roce 2012 sbor oslavil 130 let od založení v roce 1882.
  • V loňském roce hasiči uspořádali slavnost na počest zrestaurovaného hasičského vozu Mercedes, který je po dlouhá léta významným symbolem sboru.
  • V sobotu 14. listopadu 2015 sbor ve spolupráci s Městem Bojkovice uspořádal slavnost, při které byl veřejnosti představen nový prapor sboru.

    Zároveň byl starostou města Mgr. Petrem Viceníkem hasičům předán nový požární vůz MAN TGM 18.340. Praporu i vozu požehnal duchovní správce bojkovské farnosti Jiří Změlík.

Historie zásahové techniky

Na novém praporu jsou zobrazeny první z nástrojů, které hasiči používali – žebříky, sekery, přilby. To by jim však ke zvládnutí živlů nestačilo.

Při vzniku sboru v roce 1882 vládly v bojkovském zastupitelstvu i veřejnost obavy z výdajů, které bude třeba vynaložit na technické vybavení sboru. Prostředky byly získávány sbírkami. Dokonce císař František Josef I. přispěl nemalým obnosem. Ruční stříkačku zakoupila v roce 1883 hraběnka Larisch Mönnichová.

Ve třicátých letech byla snaha vedení městysu Bojkovice o zakoupení cisternového vozu, který by se rovněž využíval pro kropení prašných ulic. To se nezdařilo.

Teprve v roce 1941 získal sbor vůz Mercedes, později v roce 1960 Tatru 805 a konečně v roce 1969 první cisternu ZIL AC 130. Tu v roce 1975 následovala Škoda 706 AKV-8.

Přečtěte siV šedesátých letech jej chtěli sešrotovat, dnes je po kompletní a náročné rekonstrukci pýchou Bojkovic

V roce 1978 přišel do Bojkovic cisternový vůz CAS 25, který poctivě slouží už 37 let. V roce 1984 získali hasiči plošinu PP20–1 a v roce 1996 vůz Tatra 815 CAS 32, vyrobený v roce 1986.

Hasičský vůz MAN TGM 18.340

Jak je vidět stávající technika je značně zastaralá a i přes úsilí strojníků poruchová. Proto už delší dobu sílily snahy o získání nového hasičského vozu. Řada pokusů nevyšla. Teprve iniciativa Radka Uchytila, který byl velitelem sboru v roce 2014, byla korunovaná úspěchem.

Díky velké podpoře starosty města Mgr. Petra Viceníka se podařilo získat finanční prostředky z dotací i podporu ze Zlínského kraje. Další finanční prostředky na zakoupení vozu schválilo zastupitelstvo měs­ta.

A tak konečně v sobotu 14. listopadu 2015 odpoledne přijel před hasičskou zbrojnici nový vůz značky MAN. Jeho posádku symbolicky tvořili mladí bojkovští hasiči, kteří předvedli zásah na hořící domek. Následně starosta Viceník předal klíče od vozu starostovi sboru Jaroslavu Hankemu a veliteli Tomáši Gabrhelovi.

Hasičský speciál na podvozku MAN má pohon všech čtyř kol, cisternu na vodu o obsahu 4.000 litrů, dvěstěpadesáti litrovou nádrž na pěnu. Je vybaven technikou potřebnou pro různé typy zásahů v rámci integrovaného záchranného systému.

Poděkování bojkovských hasičů patří starostovi města Bojkovice Mgr. Petru Viceníkovi a členům zastupitelstva.

Velký dík a hlubokou úctu všech hasičů si zaslouží i bývalý velitel sboru Radek Uchytil, který byl hlavním motorem celé akce.

Popřejme bojkovským hasičům, ať jim nový vůz dobře slouží, pomáhá jim být bližnímu ku pomoci a vždy je bezpečně a ve zdraví přiveze domů.

Prapor sboru dobrovolných hasičů v Bojkovicích

Spolky, jako společenství lidí, mají své příběhy, význačné členy, kteří jsou vzory pro ostatní a také symboly, jakési znaky, či značky, které mají hlubší význam. Tyto symboly se pak objevují třeba na praporech. Slavnostní hasičské prapory vyjadřují identitu hasičského sboru, jsou tím, co jeho členy spojuje a nesou jeho poselství budoucím generacím.

Bojkovský sbor dosud takový prapor neměl. Proto se hasiči rozhodli, že si jej nechají zhotovit. Po důkladné diskuzi byl schválen návrh a výroba praporu byla objednána.

Na lícové straně v barvě modré, symbolizující hlavního pomocníka hasičů – vodu, je znak stylizovaný v duchu starých hasičských znaků.

Krédem hasičů je: Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci a vlasti k obraně. Pomoc bližnímu je znázorněna žebříky, sekyrkami a přilbou. Dále je tam znak Bojkovic a rok založení sboru 1882.

V rozích jsou lipové ratolesti, odkazující na českou státnost. Lípa je naším národním stromem a symbolickým stromem Slovanů. Byla prvním stromem, který se vysazoval u lidských obydlí, chránila a spojovala.

Lipové ratolesti na praporu jsou doplněny znaky čtyř živlů – země, oheň, voda, vzduch. Na jedné straně nám pomáhají, ale umí i škodit. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Rolí hasičů je držet živly v rovnováze.

Na rubové straně praporu v rudé barvě je vyobrazený Svatý Florián, který je považovaný za patrona profesí, jenž souvisejí s ohněm – hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů a hlavně hasičů.

V ikonografii je představován obvykle v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení, případně přímo hasící dům. Jeho sochy slouží na ochranu proti požárům.

Ponocný, mezi jehož povinnosti patřilo obcházet vesnici a hlásit požáry, volával do noci: Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše, jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň nás od ohně…

Přejme si, nechť pomáhá i bojkovským hasičům v jejich náročné a obětavé práci pro druhé.

Prapor byl uhrazen z prostředků sboru a jeho výrobní cena byla 64.000 Kč.

Za SDH Bojkovice Vlastimil Hela
Sdílet