Pondělí 25. října 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historie hasičů v Bobrové na Žďársku sahá do roku 1882, o novou cisternu městys usiloval několik let

Neděle 22. listopadu 2015 se zapsala do historie městyse Bobrová na Žďársku. Místním dobrovolným hasičům zde byla předána zcela nová cisternová automobilová stříkačka CAS 20 Tatra 815–2.

Přečtěte siV Bobrové zůstali věrni značce, Tatra střídá Tatru. Nová Terra stála bezmála šest milionů

Slavnost začala nástupem místních hasičů a delegací spřátelených sborů z okrsků Bobrová a Křižanov před úřadem městyse, odkud se v průvodu za vedení praporečníků přesunuli do kostela sv. Petra a Pavla na Horní Bobrové. Po mši sv. proběhlo za poletování prvních letošních sněhových vloček před kostelem slavnostní předání nové CAS.

Ceremoniál zahájil velitel sboru bratr Pavel Žilka. Přivítal všechny zúčastněné hasiče, vzácné hosty a občany. V proslovu mj. uvedl, že městys o nákup nového zásahového vozidla usiloval již několik let, ale finanční situace to umožnila až nyní. Poté následoval slavnostní okamžik. Tím bylo žehnání, které provedl místní kněz P. Vít Fatěna.

Následovaly zdravice hostí – starostky městyse paní Zdeňky Smažilové, poslankyně Parlamentu České republiky paní Ing. Zuzany Šánové a náměstka starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a starosty Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina bratra Jana Slámečky.

Starostka městyse paní Zdeňka Smažilová ve svém projevu uvedla, že v dnešní době tvoří požáry jen asi 1/3 výjezdů, velká část výjezdů se týká pomoci při povodních, přívalových deštích, odstraňování stromů a větví spadlých vlivem námrazy či větru, odstraňování nebezpečného hmyzu, pomoci při odstraňování následků různých havárií apod.

Zde je třeba ocenit práci dobrovolných hasičů, kteří tuto činnost vykonávají ve svém volném čase a mnohdy bezprostředně po zásahu musí nastoupit do svého zaměstnání. Bez jejich přesvědčení pomáhat a toleranci rodiny by tuto práci nemohli vykonávat, proto si jí važme a děkujme za ni. Jako poděkování všem, co se o zrod vozidla přičinili, byly předány drobné dárky a květiny.

Na závěr paní starostka Zdeňka Smažilová předala klíče od zásahového vozidla veliteli jednotky SDH obce bratru Pavlu Žilkovi. Po obřadu si mohli spoluobčané nové zásahové vozidlo prohlédnout před úřadem městyse, kde následovalo přátelské pohoštění, a byla připravena malá výstava o činnosti sboru.

Uvedení zásahového vozidla do provozu se účastnilo několik desítek hasičů, představitelů Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou, vedené starostou bratrem Lubošem Zemanem a velký počet místních občanů.

Bobrová (německy Bobrau) je městys v okrese Žďár nad Sázavou, v Kraji Vysočina. Dříve byla obec Bobrová dělena na Dolní a Horní Bobrovou. Horní Bobrová leží na levém břehu říčky Bobrůvky, měla 678 obyvatel a 97 domů.

Dolní Bobrová leží na pravém břehu říčky Bobrůvky a měla 665 obyvatel a 102 domů. V 50. letech 20. století došlo ke sloučení obou obcí s názvem Bobrová. V současné době má obec Bobrová 895 obyvatel a 320 domů.

Sbor dobrovolných hasičů byl založen 22. října 1882 a byl zvolen výbor ve složení: František Witek st.mlynář – velitel, podvelitel František Drdla, c.k. poštmistr, další členové František Sobotka, Josef Kašpárek, Tomáš Bartoš, Josef Polák, Josef Drdla st., Jan Musil rolníci.

Ve sboru při založení bylo 42 bratří z Horní Bobrové a 13 z Dolní Bobrové. Velitel František Witek cvičil mužstvo a tohoto cvičení se zúčastňovali všichni. Stará stříkačka byla nevyhovující. 30. října 1883 byla zakoupena od fy Fr. Smekala z Čech u Olomouce čtyřkolová stříkačka za 800 zl. Dovezl ji přispívající člen Vilém Klapka z Horní Bobrové a byla uvítána všemi občany, hasičským sborem a místní dechovou hudbou.

V roce 1886 a 1906 byly zakoupeny další ruční čtyřkolové stříkačky, v roce 1931 první motorová stříkačka DS 12, 2. září 1935 automobilová stříkačka zn. Buick s namontovaným čerpadlem. Požární auto se používalo na převoz nemocných do brněnské nemocnice.

V kronice se uvádí, že hasičská zbrojnice na horní části byla postavena již v roce 1867 a do současného stavu uvedena v roce 1930. Na dolní části byla postavena v letech 1883–85 a v roce 1953 a 1958 opravena z vlastních prostředků. Nová společná hasičská zbrojnice byla postavena v letech 1988–89.

V roce 1957 převzal sbor nákladní auto značky Tatra 805. Dále sbor vlastnil motorovou stříkačku DS 16, auto Robur, a v roce 1980 měl CAS 25 – ŠKODA 706 RTHP, PPS 12, v roce 1985 vůz AVIA 30 (požární stříkačky DS 16, DS 12, AVIA 30 byly převedeny do jiných sborů). SDH v roce 1990 obdržel nový dopravní automobil AVIA A 31 se stříkačkou PS 12. Od roku 1997 sloužila ve sboru CAS 32 – Tatra 148.

K prvnímu požáru po svém založení vyjel sbor 17. ledna 1883 v Jemnici v počtu 21 mužů, kde hořely rodinné domky. První požár v obci byl v roce 1925, kdy hořel domek Tomáše Sobotky číslo 68. Další větší požár byl v roce 1926, hořelo u Ludesů – obchod s kůžemi a u souseda Josefa Buriána a Josefa Bílého.

Již tehdy se používalo při dopravě vody na velkou vzdálenost dvou stříkaček (druhá uprostřed), aby nepraskaly hadice. 28. června 1939 vypukl velký požár v Kobylince na Dolní Bobrové, při kterém hořelo 10 usedlostí. V létě 1947 v odpoledních hodinách došlo při mlácení obilí k požáru stodoly p. Eduarda Starého na Dolní Bobrové.

Rychlým zásahem se podařilo uchránit objekt p. Šidly a Trnky. 8. května 1970 byla zachvácena požárem ocelokolna a výmlatiště JZD. Následoval požár v tírně Čemolenu, kde hořelo silo s pazdeřím.

Také účast na veřejných cvičeních bývala velmi dobrá. 17. srpna 1884 se zúčastnil sbor veřejného cvičení ve Velkém Meziříčí, kde byla také založena župní jednota. K 30. výročí založení sboru byl v Bobrové župní sjezd, kterého se zúčastnily všechny okolní sbory.

V roce 1912 se sbor zúčastnil okrskových sjezdů v Račicích a v Radešínské Svratce, v roce 1913 dvacetiletého trvání sboru v Bohdalci. V dalším období byla činnost sboru ovlivněna událostmi první světové války – narukovalo 15 členů hasičského sboru a o život na frontě přišlo 5 členů. 8. ledna 1919 byla svolána valná hromada, zvolen nový výbor, nacvičovalo se a byla prováděna praktická cvičení.

Oslava 50. trvání sboru se konala 4. července 1932 za účasti okolních sborů. Sbor se zúčastňoval všech okrskových cvičení, která probíhala v roce 1935–1940 a v roce 1945–49. 18. března 1951 dochází ke sloučení obou sborů a k novým volbám.

V roce 1953 bylo získáno 12 mladých členů, kteří se zapojili do sportovní soutěže požárních družstev v rámci okrsku a okresu. Velmi dobře si vedla mládež, která vedla kroniku až do roku 1989 a i ona soutěžila v celostátní hře PLAMEN. V roce 1972 se konala okrsková soutěž v Bobrové, kde muži i žáci obsadili druhá místa.

Opomíjena nezůstala ani kulturní činnost. První zmínka o plese je již z roku 1911. Sbor také organizoval různé zájezdy pro své členy.

Členové sboru dobrovolných hasičů odpracovali mnoho brigádních hodin v obci na různých akcích „Z“.

V roce 2002 oslavili hasiči 120 let trvání sboru. Oslavy se konaly 20.-21. července 2002. Zahájeny byly v sobotu 20. července slavnostní schůzí, na které byla předána ocenění zasloužilým hasičům. V neděli dopoledne byla na náměstí na Horní Bobrové výstava hasičské techniky. Po ní následovala mše v kostele sv. Petra a Pavla spojená s žehnáním nového praporu sboru.

Po slavnostním obědě a přivítání sborů se všichni přítomní přesunuli v průvodu na fotbalové hřiště, kde po několika projevech proběhly ukázky hašení historickou i současnou technikou. O profesionální komentář k ukázkám se postaral bratr Karel Herold. Po celý den až do večera hrála k tanci a poslechu Venkovská kapela.

V sobotu a v neděli 21. a 22. července 2012 oslavili hasiči 130. výročí od založení sboru. Od nedělního rána probíhala výstava požární techniky, kterou nám přivezly ukázat a předvést spřátelené sbory. Po mši svaté byly uvítány okolní sbory a obcí prošel slavnostní průvod s prapory. Odpoledne jsme mohli sledovat ukázky hasičské práce a hasičských dovedností od nejmenších dětí až po ukázky profesionální.

David Dvořáček & www.hasicibobrova.cz
Sdílet