Neděle 24. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do výcviku velitelů ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR ve Frýdku-Místku přibyly nové technologie

V měsících říjnu a listopadu tohoto roku proběhl kurz Taktické řízení základní ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR ve středisku Frýdek-Místek s inovativním prvkem výcviku nových velitelů. Kurz již od doby vzniku ŠVZ HZS ČR v roce 2011 dospěl k rozsáhlým změnám oproti předcházejícím ro­kům.

Pokud sledujete občasné články o rozvoji kurzu nových velitelů v našich zařízeních, určitě jste zachytili základní teze těchto změn. A to: „Přiblížit výcvik velitelů co nejblíže realitě a škola hrou“. To znamená, že velitelé nesedí jen v lavici, ale je po nich požadována vyšší aktivita ve výuce, a to např.:

  1. Řešení zadaných úkolů – např. zpracování cvičení či odborné přípravy včetně jejich prezentace,
  2. Zopakování praktického ovládání proudnic v moderním přístupu hašení v uzavřených prostorech (výcvik v kontejnerech v Brně) a následná taktika nasazení těchto účinných proudů,
  3. Rozbory a návrhy řešení již proběhnutých událostí v minulosti,
  4. Spolupráce v rámci Štábu velitele zásahu,
  5. Praktické řešení reálných modelových situací v družstvu, v četě apod.

    K těmto aktivitám jsme přidali výcvik rozhodovacího procesu velitele pomocí na konci roku 2014 zakoupeného simulačního programu XVR, který jsme v rámci ŠVZ HZS ČR pořídili do střediska Brno.

Na tomto programu začali hasiči cvičit díky vysokému nasazení našich brněnských kolegů, kteří se do této problematiky hluboce „zakousli“, takže dnes již můžeme provádět výcvik i my z Frýdku-Místku.

Přečtěte siXVR, aneb výuka řízení zásahu pomocí počítače

Naši velitelé si tak mohli zacvičit na několika událostech typu požár a dopravní nehody atd. Tento způsob výcviku nutí budoucí velitelé, aby správně formulovali otázky a požadavky na přítomné osoby, jednotky a složky v místě simulované mimořádné události.

Jak sami vidíte, kurz Taktické řízení je rok od roku náročnější. Noví velitelé potvrzují, že se jim kurz líbí a ještě by i o nějaký týden přidali praxe. Toto je pro nás skvělá zpráva, protože to vypovídá o kvalitě našich kurzů pro výcvik velitelů.

A zde si musím připomenout, že pokud tito hasiči přijdou již připraveni do kurzu se znalostmi ze základní odborné přípravy prováděné ve svých jednotkách, tak si kurz si naplno užijí a věnují se jen výcviku rozhodovacího procesu velitele bez nutnosti dohánět základní znalosti hasiče.

Na závěr chci poděkovat všem lektorům i ostatním pracovníkům ŠVZ HZS ČR, kteří se podílejí na výcviku velitelů v našich zařízeních s vysokým nasazením. Těším se, že podpora v moderních postupech výuky bude nadále podporovaná vedením ŠVZ HZS ČR i vedením HZS ČR.

kpt. Ing. Jiří Rogowski
ŠVZ HZS ČR – Středisko Frýdek Místek
Sdílet