Středa 6. července 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

XVR, aneb výuka řízení zásahu pomocí počítače

Ve dnech 26. – 27. 9. 2011 proběhla ve Školním a výcvikovém zařízení HZS ČR, středisko Brno (dále jen „ŠVZ“) pro příslušníky HZS ČR prezentace vzdělávacího programu – produktu XVR (dále jen „XVR“) vyvinutým nizozemskou firmou E-semble.

XVR je počítačový program sloužící ke vzdělávání a odborné přípravě příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních a záchranných sborů. Jedná se o výukový program, na kterém lze ve virtuální realitě provádět simulaci řízení zásahu složek IZS při různých druzích mimořádných událostí (dále jen „MU“) např. požár, dopravní nehoda, zásah na NL, živelná pohroma atd. XVR je vysoce variabilní program a lze na něm provádět řízení zásahu na taktické, operační i strategické úrovni.

Prezentace vzdělávacího programu

Předmětné zaměstnání probíhalo během dvou dnů a bylo zahrnuto do výuky kurzu Taktického řízení Z pro získání odborné způsobilosti k výkonu velitelské funkce na úseku IZS a výkonu služby. Po úvodních informacích o nadcházejícím zaměstnání byli frekventanti rozděleni do dvou skupin po 7 lidech.

V pracovní skupině A (jednotky požární ochrany) byli řešeny 4 scénáře zaměřené na řízení zásahu mimořádných událostí, při kterých je převažující činnost jednotek požární ochrany (požár bytové jednotky, požár garáže v bytovém domě, dopravní nehoda vozidel, zásah na nebezpečnou látku).

V pracovní skupině B (integrovaný záchranný systém) byli řešeny 4 scénáře zaměřené na řízení zásahu mimořádných událostí, při kterých se předpokládá součinnost se složkami IZS, zejména spolupráce se ZZS, PČR, pohotovostními službami apod. (letecká nehoda – nouzové přistání, dopravní nehoda autobusu s vlakem, hromadná nehoda na dálnici).

Při těchto scénářích a následném řízení zásahu byl kladen důraz na součinnost složek IZS, komunikaci mezi nimi a zejména činnosti spočívající ve třídění velkého počtu zraněných osob pomocí metody START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie).

Komunikace frekventantů při řízení zásahu, zejména spojení velitele zásahu s operačním a informačním střediskem HZS kraje a velitele zásahu s jednotlivými hasiči při řízení zásahu probíhalo komunikační technikou pomocí radiostanic, což zcela reálně vytvořilo atmosféru místa zásahu. Záměrem bylo i procvičení komunikačním schopností frekventantů při řízení zásahu.


Druhý den se XVR technicky propojilo tak, že vznikla možnost pracovat na třech pracovištích současně. Konkrétně byla frekventanty řešena mimořádná událost, která se skutečně stala. Jednalo se o rozsáhlý požár objektu bývalého výrobního závodu Kolora v Libereckém kraji.

Scénář tohoto případu musel být operátorem vzhledem k velkému rozsahu předem důkladně připraven. Místo zásahu bylo velitelem zásahu rozděleno do bojových úseků a činnost frekventantů probíhala na třech pracovištích současně.

Cílem celého zaměstnání bylo zjistit, zda tuto novou interaktivní výukovou pomůcku bude možno účelně využít ke vzdělávání a odborné přípravě hasičů, případně ji dle finančních možností pořídit a v budoucnu začlenit do osnov vzdělávání pro příslušníky HZS ČR.

Je třeba zmínit, že k celému zaměstnání přistupovali frekventanti kurzu Taktického řízení Z velice aktivně a úkolu řízení zásahu ve virtuální realitě se zhostili na výbornou.

Poděkování patří MUDr. Chocholoušovi a Bc. Klimešovi, DiS z firmy Ambulance Meditrans za zapůjčení jejich softwarového vybavení XVR a organizaci zaměstnání a také ŠVZ za umožnění provedení předmětné prezentace ve výuce kurzu určeného pro budoucí výkon velitelské funkce.

kpt. Ing. Roman Hejzlar
MV-generální ředitelství HZS ČR

Sdílet