Sobota 31. července 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Profesionální hasiči v Příbrami dostali čerpadlo nebezpečných látek, přispěla na něj soukromá firma

Dne 15. 12. 2015 bylo předáno zástupci firmy RWE Gas Storage, s.r.o. a vedení HZS Středočeského kraje do užívání hasičům jednotky HZS Příbram čerpadlo nebezpečných látek MAST GUP 3 – 1,5.

Vzhledem ke stále nedostatečnému objemu finančních prostředků poskytovaných hasičskému záchrannému sboru ze státního rozpočtu je HZS Středočeského kraje nucen pro zajištění dalšího rozvoje sboru využívat mimorozpočtové zdroje.

I v tomto případě bylo na pořízení čerpadla nebezpečných látek použito mimorozpočtové financování, kdy se takřka z poloviny podílelo na uvedené investici RWE Gas Storage, s.r.o. prostřednictvím svého grantového programu.

Společnost RWE Gas Storage, s.r.o. provozuje Podzemní zásobník plynu Háje, jako objekt s vysokým požárním nebezpečím, a to nedaleko města Příbram.

Poskytnutí grantu touto společností v roce 2015 jen podtrhuje dlouhodobou spolupráci v oblasti požární ochrany a navazuje na velmi dobré vztahy mezi HZS Středočeského kraje a RWE Gas Storage, s.r.o. v tomto regionu.


Uvedené čerpadlo je první tohoto typu u HZS Středočeského kraje a mezi jeho přednosti bezesporu patří čerpání širokého spektra nebezpečných látek, včetně havarijního čerpání koncentrovaných kyselin a louhů, a možnost provozu i v nebezpečné zóně, díky plně nevýbušnému a robustnímu provedení všech součástí čerpacího agregátu.

Doplněním uvedeného čerpadla do stávající výbavy jednotky HZS Příbram na nebezpečné látky se jednoznačně zvyšuje její akceschopnost jako předurčené jednotky pro zásahy na mimořádnou událost za přítomnosti nebezpečných látek, a to nejen na celém bývalém okrese Příbram.

Jednotka HZS Příbram díky tomuto čerpadlu bude schopna efektivně a rychle zasahovat, a tím snižovat riziko úniku nebezpečných látek ze stacionárních i mobilních zdrojů do životního prostředí.

plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D.
ředitel ÚO Příbram
Sdílet