Pátek 19. ledna 2018, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner hts jirny vole ne žádný slabý 970 OK

Povinná témata odborné přípravy dobrovolných hasičů na rok 2016

Na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 57/2013, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR, vyhlásil náměstek generálního ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení základní témata, která mají být v roce 2016 povinně proškolena v rámci pravidelné odborné přípravy členů jednotek SDH obcí a členů jednotek SDH podniků.

V loňském roce jsme vás provedli odbornou přípravou ve speciálním seriálu 2015: Odborná příprava dobrovolných hasičů. Samozřejmostí to bude i v roce letošním.

Zároveň už nyní najdete spoustu materiálů k jednotlivým tématům v naší sekci Vzdělávání.


Všichni

 • Obsluha, údržba a prostředků technické služby v jednotce, podle návodů k obsluze a vnitřních předpisů
 • Použití prostředků pro záchyt a sběr nebezpečných látek ve výbavě jednotky
 • LS PČR – plnění bambivaku a hašení lesních požárů (BŘ – ML č. 21/P, KOP 1 – 3 – 03 Využití letecké techniky k leteckému hašení požárů lesních a travnatých porostů
 • Řešení nouzových situací při nošení a používání dýchacího přístroje
 • Obecné zásady při zásahu s přítomností NL
 • Rozbory příčin vzniku požárů z pohledu důležitosti zachování stop vedoucích k zjištění příčiny vzniku požáru či k vyšetření trestného činu ze strany Policie ČR
 • Zásady součinnosti velitelů zásahů a vyšetřovatelů po­žárů
 • Problematika únikových cest
 • Obsluha přidělených spojových prostředků
 • Nastupování do vozidla při výjezdu jednotky PO a připojování přívěsů
 • Vystupování z vozidla
 • Uložení věcných prostředků v zásahových automobilech
 • Dopravní a útočná hadicová vedení
 • Volba hasební látky a její správná aplikace
 • Odvětrávání objektů
 • Stanovení nebezpečných zón a zásady pohybu osob a hasičů na místě zásahu a činnosti hasičů v nástupním a dekontaminačním prostoru
 • Významné a složité objekty z hlediska zásahu v hasebním obvodu jednotky

Strojníci navíc

 • Zásady bezpečné a defenzivní jízdy pro jízdu vozidlem uplatňujícím právo přednostní jízdy
 • Nácvik otáčení a najíždění s PT do omezeného prostoru
 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek

Velitelé navíc

 • Jízda za ztížených meteorologických podmínek
 • Spolupráce s ostatními složkami IZS v rámci zásahové činnosti na úrovni kraje – komunikační vazby, informační toky, součinnost na místě MU při zásahu – Horská služba, o.p.s., Vodní záchranná služba ČČK, Speleologická záchranná služba, Hlavní báňské záchranné stanice, Skalní záchranná služba, ISS Šumava
 • Příloha č. 1 Pokynu GŘ HZS ČR a NMV č. 10/2006, kterým se stanoví pravidla statistického sledování událostí a dokumentace o vedení zásahů
 • Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 48/2005, kterým se stanoví postup pro hlášení závažných mimořádných událostí a krizových situací a podávání pravidelných denních informací o požárech a činnosti jednotek PO, ve znění Pokynu GŘ
 • HZS ČR č. 49/2008
 • Statistické sledování událostí, platby
  • 1. zásah (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), 2. zásah s úhradou (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS),
  • zásah u dopravní nehody s paušální úhradou nákladů zásahu (zákon č. 238/2000 Sb., o HZS ČR, nařízení vlády č. 263/2013 Sb.)
  • poskytování pohotovostní a jiné služby nebo práce za úhradu vynaložených nákladů (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně), včetně rozlišení evidence ve statistickém sledování událostí na zásahy (zadané cestou ZOZ) anebo činnosti (zadané cestou ZOČ) "
 • Seznámení s náplní funkce technik ochrany obyvatelstva a možnosti absolvovat kurz T OOB-16
 • ML BŘ Havarijní kácení
 • Zásah v objektu Armády ČR
Sdílet
Banner VIP: Devold 970x150 OK