Úterý 28. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Štatistika požiarovosti v SR za 1. polrok 2008

Na území Slovenska vzniklo v porovnaní s I. polrokom 2007 o 2 377 p­ožiarov menej, ale škody spôsobené požiarmi sú vyššie o 45 653 500 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 11 osôb a počet zranených je vyšší o 28 osôb.

Ilustrační foto - HaZÚ Bratislava

OPERATÍVNY PREHĽAD POŽIAROVOSTI

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ZA I. polrok 2008

Ukazovateľ

I. polrok 2008

I. polrok 2007

Porovnanie

Počet požiarov

5 896

8 273

–2 377

Priame škody v Sk

844 595 000

798 941 500

45 653 500

Počet usmrtených osôb

33

22

11

Počet zranených osôb

135

107

28

Uchránené hodnoty v Sk

3 725 549 000

2 245 757 000

1 479 792 000

Na území Slovenska vzniklo v porovnaní s I. polrokom 2007 o 2 377 p­ožiarov menej, ale škody spôsobené požiarmi sú vyššie o 45 653 500 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 11 osôb a počet zranených je vyšší o 28 osôb.

Z bilancie požiarovosti za I. polrok 2008 vyplýva, že najviac požiarov, až 1 218, vzniklo vo februári (20,7 % z celkového počtu požiarov), 1 167 požiarov bolo zaznamenaných v marci a 1 062 požiarov v apríli.

Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností vykazuje najvyššiu požiarovosť nakladanie s odpadom, v ktorom bolo zaevidovaných 1 278 požiarov (21,9 % z celkového počtu), s priamymi škodami za 2 898 300 Sk. V porovnaní s tým istým obdobím minulého roka sa počet požiarov v tomto odvetví znížil o 31 prípadov a priame škody sú tiež nižšie o 4 260 500 Sk. Počet usmrtených sa v porovnaní s I. polrokom 2007 nemenil, žiadna osoba pri týchto požiaroch nebola usmrtená. Počet zranených je nižší o 8 osôb.

V odvetví bytového hospodárstva vzniklo 993 požiarov (16,8 % z celkového počtu), ktoré spôsobili škody vo výške 68 069 100 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 19 osôb usmrtených a 81 osôb zranených. V porovnaní s I. polrokom 2007 sa počet požiarov v tomto odvetví znížil o 10 prípadov, ale priame škody sú vyššie o 5 712 000 Sk. Počet usmrtených je vyšší o 5 osôb a počet zranených je vyšší o 13 osôb.

V odvetví poľnohospodárstva bolo zaevidovaných 800 požiarov (13,6 % z celkového počtu). Pri týchto požiaroch vznikli škody za 29 391 500 Sk. Usmrtená bola 1 osoba, zranený nebol nikto. V porovnaní s I. polrokom roku 2007 vzniklo v poľnohospodárstve o 1 013 prípadov požiarov menej, ale škody sú vyššie o 10 435 600 Sk. Počet usmrtených osôb sa nemenil, zranených osôb je menej o 3.

V odvetví cestnej dopravy bolo zaznamenaných 501 požiarov (8,5 % z celkového počtu), pri ktorých vznikla škoda vo výške 101 145 200 Sk. Pri týchto požiaroch boli 3 osoby usmrtené a 3 osoby boli zranené.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb – 3 851 prípadov, z toho 1 279 vzniklo pri vypaľovaní trávy a suchých porastov, 873 požiarov vzniklo v dôsledku nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom a 414 požiarov spôsobili fajčiari. Prevádzkovo-technické poruchy boli príčinou vzniku 706 požiarov, úmyselne bolo zapálených 605 požiarov a deti bez dozoru spôsobili 127 požiarov.

Z hľadiska územnosprávneho členenia najviac požiarov bolo zaevidovaných na území Košického kraja (976) a Prešovského kraja (914), najmenej na území Trenčianskeho kraja (512). Najvyššie materiálne škody spôsobené požiarmi zaznamenali v Žilinskom kraji (382,9 mil. Sk) a najnižšie v Trenčianskom kraji (25,4 mil. Sk).

Za I. polrok 2008 bolo zaevidovaných 13 požiarov s priamou škodou nad 5 mil. Sk Pri týchto požiaroch vznikli škody za 545 473 800 Sk, čo predstavuje 64,6 % celkových škôd spôsobených požiarmi na území Slovenskej republiky v tomto roku.

Nepriaznivú bilanciu v náraste priamych škôd ovplyvnili tri požiare:

Prvý vznikol 2. marca 2008 v expedičnom sklade firmy. Požiar spôsobil firme škodu 244 673 800 Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie známou osobou.

K druhému požiaru došlo 22. 2. 2008 vo výrobni trojvrstvových drevených dielcov v Liptovskom Hrádku, okres Liptovský Mikuláš, ktorý spôsobil spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, s r. o., Liptovský Hrádok škodu 50 mil. Sk. Príčinou vzniku požiaru bol výbuch prachu v odsávacom potrubí.

Tretí, požiar športovej haly vo výstavbe, vznikol dňa 29. 4. 2008 na Ráztockej ul. v Liptovskom Mikuláši. Priama škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 50 mil. Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo používanie otvoreného ohňa pri kladení strešnej krytiny.

Prípady poŽiarov, ktoré z hľadiska výšky škôd výrazne ovplyvnili

poŽiarovosť za I. POLROK 2008

Dátum

vzniku

Miesto vzniku,

objekt poškodený požiarom

Príčina vzniku požiaru

Škoda v Sk

23. 1.

katastrálne územie obce Veľký Slavkov, okres Poprad

autolakovňa

úmyselné zapálenie neznámou osobou

15 000 000

22. 2.

Liptovský Hrádok,

okres Liptovský Mikuláš

výrobňa trojvrstvových drevených dielcov

výbuch prachu v odsávacom potrubí

50 000 000

2. 3.

Metsä Tissue, a. s., Žilina

expedičný sklad a sklad hotových výrobkov

úmyselné zapálenie známou osobou

244 673 800

7. 3.

Duslo Šaľa, a. s.

prevádzka kyseliny dusičnej

porušenie prevádzkových predpisov pri vykonávaní údržby zariadenia

15 000 000

20. 3.

katastrálne územie obce Kravany

nad Dunajom, okres Komárno

klimatizovaný sklad ovocia a zeleniny

nezistená

30 000 000

24. 3.

katastrálne územie mesta Krompachy, okres Spišská Nová Ves

transformátor

elektrický skrat

50 000 000

29. 4.

ul. Ráztocká, Liptovský Mikuláš

športová hala vo výstavbe

manipulácia s otvoreným ohňom

50 000 000

28. 5.

Rohožník, okres Malacky

dopravníkový pás

zvýšené trenie na dopravníkovom páse

10 000 000

30.6.

Farma, a.s., Majcichov,

Vlčkovce, okres Trnava,

sklad krmív a kŕmnych zmesí

zisťuje sa

16 000 000

Spracoval: OAE PTEÚ MV SR v Bratislave

Sdílet
Přiložené soubory
Poziarovost za 1.polrok 2008 - tabulky a grafy zobrazit online XLS 156 kB