Pátek 21. unora 2020, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Dobráci sk

Místopředseda Poslanecké sněmovny a generální ředitel HZS ČR navštívili HZS Jihočeského kraje

Krajské ředitelství HZS Jihočeského kraje navštívili v pondělních dopoledních hodinách místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Jan Bartošek a generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing Drahoslav Ryba.

Vzácné hosty před 9. hodinou přivítal krajský ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš. Hosté se nejprve sešli v zasedací místnosti u krátké debaty s náměstky krajského ředitele.

Hlavním tématem rozhovoru bylo financování požární ochrany v následujících letech. Generál Ryba představil dotační programy MV-GŘ HZS ČR, Integrovaný regionální operační program a fond zábrany škod.

Poté se všichni přesunuli na Krajské operační a informační středisko HZS Jihočeského kraje, kde se pan místopředseda velmi aktivně zajímal o veškeré činnosti, které operační středisko v rámci Jihočeského kraje provádí.

Byl mu představen celý proces řešení mimořádné události, a to od jejího přijetí na tísňovou linku 112, odbavení operátorem, odeslání datové věty na příslušná operační střediska HZS, Policie ČR a ZZS a následné vyslání sil a prostředků.

Místopředseda Bartošek měl možnost vidět práci operačních důstojníků a techniků při řízení zásahu z operačního střediska včetně všech souvisejících činností, jako je například spolupráce s jednotkami SDH obcí, s orgány státní správy a samosprávy, s odbornými institucemi.

Vedoucí operačního střediska představil informační technologie, které operační středisko využívá v rámci operačního řízení, dále pak ke komunikaci mezi zasahujícími jednotkami, ke komunikaci v rámci celého integrovaného systému a s příslušnými orgány a organizacemi, či technologie využívané jako informační podporu, kdy hasiči mají podpůrné databáze kontaktů, databáze nebezpečných látek, programy s dokumentacemi pro zdolávání požárů ve složitějších objektech apod.

Jak na práci operačního střediska navazují „mokří“ hasiči, pak informační technici HZS Jihočeského kraje panu místopředsedovi Bartoškovi představili přímo ve výjezdových garážích.

Zde viděl, jak jsou veškeré informace o mimořádné události přeneseny z operačního střediska do tabletů a navigací, které jsou instalovány do zásahových vozidel pro informační podporu výjezdové jednotky a především velitele zásahu.

Velkou pozornost pana místopředsedy pak vzbudila multimediální učebna určená pro vzdělávání dětí, dospělých i seniorů v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Ukázka učebny, výukových materiálů a předmětů využívaných Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje k preventivně výchovné činnosti ho velmi zaujala.

Těší mne, že si pan místopředseda Bartošek udělal čas a navštívil nás spolu s naším generálním ředitelem brig. gen. Drahoslavem Rybou. Máme se čím chlubit a rádi prezentujeme dokončený projekt modernizace našeho operačního střediska.

Jsme přesvědčeni, že nové technologie zkvalitňují a zrychlují činnosti, které jsou potřebné pro úspěšné odbavení tísňového volání a řízení zásahu.

plk. Ing. Lubomír Bureš, ředitel HZS Jihočeského kraje

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Banner WAWRZASZEK ISS Leader OK