Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Občanům se líbí kampaň Bezpečné cestování

Preventivní informační projekt Hasičského záchranného sboru ČR „Bezpečné cestování“ hodnotí lidé velice pozitivně. Ukázal to rozsáhlý výzkum veřejného mínění, který na přelomu května a června uskutečnila společnost STEM.

Preventivní informační projekt Hasičského záchranného sboru ČR „Bezpečné cestování“ hodnotí lidé velice pozitivně. Ukázal to rozsáhlý výzkum veřejného mínění, který na přelomu května a června uskutečnila společnost STEM.<o:p>
</o:p>

Respondentům byly ukázány dva vizuály použité v kampani, které informují o chování v mimořádných situacích (co dělat při požáru a co by mělo být v evakuačním zavazadle-tyto plakáty jsou v příloze). Plných 93 % respondentů si myslí, že tyto plakáty přinášejí občanům užitečné informace. Celkem 85 % respondentů pak uvedlo, že vizuály kampaně jsou dobře výtvarně zpracovány.<o:p>
</o:p>

Na kladném hodnocení kampaně Bezpečné cestování se shodnou prakticky všechny skupiny obyvatelstva – tj. jak muži, tak ženy, více vzdělaní i méně vzdělaní, starší i mladší.<o:p>
</o:p>

Podle výzkumu informační plakáty použité v kampani dosud zaznamenala téměř jedna třetina občanů ČR. Nadprůměrně si kampaně všimli muži (32 %), lidé mladšího věku (do 44 let – 32 %), se středoškolským vzděláním s maturitou (33 %) a s vysokoškolským vzděláním (36 %). <o:p></o:p>

Od zbytku republiky se v této otázce jasně odlišují obyvatelé Prahy, kde kampaň běží již třetím rokem. Testované plakáty kampaně si vybavilo plných 65 % Pražanů. Častěji plakáty zaznamenali ještě obyvatelé Středočeského kraje (38 %).<o:p>
</o:p>

Z uvedeného výzkumu vyplynulo, že lidem do značné míry chybí informace o tom, jak se mají zachovat při mimořádné události. Plná polovina respondentů uvedla, že se v tomto necítí být dostatečně informována. To jen potvrzuje smysluplnost této kampaně, která má za cíl zvýšit míru informovanosti obyvatelstva.<o:p>
</o:p>

Preventivní informační kampaň „Bezpečné cestování“ byla odstartována v roce 2006 v Praze a ve středních Čechách. Tento původní projekt MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Českých drah, a.s. a Dopravního podniku hl.m. Prahy, a.s. má za cíl zvýšit informovanost občanů cestujících v prostředcích hromadné dopravy a prohloubit jejich povědomí o možných nebezpečích a správném jednání v případě hrozící nebo již vzniklé mimořádné události. Sdělované informace jsou zveřejňovány formou informačních samolepek velikosti A4 v hromadných dopravních prostředcích (autobusech, tramvajích, metru, ve vlacích) a v prostorách vlakových nádraží Českých drah, a.s. a čekárnách městské hromadné dopravy. <o:p></o:p>

Kampaň Bezpečné cestování již v současnosti běží na území většiny krajů - cestující se s ní v současnosti mohou setkat kromě Prahy a středních Čech také v krajích Jihočeském, Moravskoslezském, Královehradeckém, Libereckém, Karlovarském, Zlínském a v kraji Vysočina, kampaň proběhla také v Jihomoravském a Pardubickém kraji. <o:p></o:p>

<o:p></o:p>Dosud v kampani použité letáky občany informují o: <o:p></o:p>

- varovném signálu „Všeobecná výstraha“, jeho smyslu, radí veřejnosti, co dělat po jeho zaznění<o:p></o:p>

- doporučeném chování a jednání při nařízené evakuaci <o:p></o:p>

- možném obsahu evakuačního zavazadla<o:p></o:­p>

- správném používání linek tísňového volání, <o:p></o:p>

- zásadách chování v případě vzniku mimořádné události, <o:p></o:p>

- postupech při nálezu podezřelého zavazadla v metru a ve vlaku<o:p></o:p>

- tom, co dělat v případě požáru<o:p></o:p>

- ochraně dýchacích cest v případě požáru nebo hustého kouře<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Více informací o projektu Bezpečné cestování najdete na<o:p></o:p>

www.hzscr.cz/…stovani.aspx<o:p>
</o:p>

Více informací k výsledkům citovaného výzkumu veřejného mínění naleznete na

www.hzscr.cz/…telstva.aspx

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

-wap-<o:p></o:p>

Sdílet