Sobota 22. unora 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Profesionální hasiči v Čáslavi se přestěhovali do nové stanice, její stavba vyšla na necelých 32 milionů

Za přítomnosti významných hostů, zástupců středočeského Hasičského záchranného sboru i samotného Středočeského kraje, byla ve čtvrtek 3. března 2016 slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů v Čáslavi, jejíž stavba začala v listopadu 2014.

Zájem o zcela novou stavbu byl veliký, a tak ředitel HZS Středočeského kraje plk. Ing. Miloslav Svatoš a ředitel územního odboru Kutná Hora plk. Ing. Jiří Pokorný přivítali na slavnosti mnoho hostů.

Spolu se středočeským hejtmanem Ing. Milošem Peterou, náměstkem ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Havlíčkem, MBA, náměstky generálního ředitele HZS ČR brig. gen. Ing. Milošem Svobodou a brig. gen. Ing. Františkem Zadinou a s předsedou představenstva firmy Bursík Holding, a.s., generálního dodavatele stavby, Ing. Jaroslavem Bursíkem, pak přestřihli pásku a oficiálně uvedli stanici do provozu.

Stará stanice, v níž se čáslavští hasiči tísnili v centru města od sedmdesátých let minulého století, už dávno nevyhovovala představám a dnešním potřebám. Měla především nevhodné umístění vzhledem k úzkým uličkám v okolí, což bylo nepříjemné hlavně při výjezdech k událostem.

Navíc se v dané lokalitě pohybovalo hodně chodců, včetně dětí z nedaleké základní školy. Současná stanice je situována na severovýchodním okraji města na přivaděči k hlavnímu silničnímu obchvatu Čáslavi, což je strategicky velice výhodné.

Nová stanice HZS Čáslav vyrostla doslova na zelené louce za bezmála 32 milionů korun z finančních prostředků ministerstva vnitra. Stavba byla realizována na pozemcích, které byly odkoupeny od města Čáslav – a to za výrazně nižší částku než byla jejich cena dle znaleckého posudku.

Zároveň město nechalo na svoje náklady zpracovat kompletní projektovou dokumentaci, kterou následně darovalo HZS Středočeského kra­je.

Jste srdečně zváni na Den otevřených dveří, který se bude konat v pátek dne 8. dubna 2016 od 8:00 do 17:00 a v sobotu dne 9. dubna 2016 ve stejný čas v areálu stanice HZS Čáslav – Vrchovská 2015.

Pro návštěvníky je připravena prohlídka nové stanice HZS,
zásahové techniky a vybavení profesionálních hasičů.

Historie hasičů na Kutnohorsku

Profesionální hasičský sbor byl na Kutnohorsku ustaven jako jeden z prvních ve Středočeském kraji již v roce 1969. V té době, tedy v okamžiku založení, se jednalo o takzvaný veřejný požární útvar a ve své podstatě je možné hovořit o určitém společenství dobrovolných a profesionálních hasičů, které postupem času dostalo jednoznačně profesionální podobu.

Postupně vznikly také tři pobočné stanice (podle tehdejšího oficiálního označení detašovaná pracoviště), a to právě v Čáslavi a dále ve Zruči nad Sázavou a nakonec také v Sázavě, odkud ale byl sbor na jaře roku 1992 přesunut do Uhlířských Janovic.

Nyní tedy jsou v kutnohorském okresu celkem čtyři stanice HZS, přičemž centrální stanice v Kutné Hoře disponuje větším množstvím techniky

uvedl pro Čáslavské noviny ředitel územního odboru Kutná Hora, plukovník Ing. Jiří Pokorný


Pokud bychom měli hovořit konkrétně o čáslavské stanici Hasičského záchranného sboru, měli bychom zmínit také dlouhou historii snahy o vybudování důstojných a hlavně odpovídajících prostor jak pro příslušníky profesionálního hasičského sboru, tak pro umístění veškeré potřebné techniky.

První jednání, týkající se tohoto tématu, proběhla již v roce 1997. V té době jsme si ale byli sami vědomi toho, že se jedná prozatím pouze o snahu a přání do budoucna. Právě v té době totiž rostly nové stanice ve Zruči nad Sázavou a také v Kutné Hoře.

Přesto již bylo jasné, že ani v Čáslavi nebude možné stále využívat stávající prostory v pronajaté městské budově – jak již bylo řečeno – v centru města, v blízkosti škol a tak dále. V době, o které nyní hovoříme, byl ještě hasičský záchranný sbor okresu Kutná Hora příspěvkovou organizací okresního úřadu.

Po zrušení krajů v roce 2011 bylo ale třeba řešit ještě mnohem problémovější věci, než byla výstavba nové stanice v Čáslavi, a tak se tato bohužel postupně stala po technické stránce i z pohledu umístění jednou z nejhorších v celé republice.

Do pronajatých prostor mohlo být investováno pouze ve skutečně výjimečných případech a veškeré občasné úpravy se týkaly spíše jen zachování stanice v alespoň provozuschopném sta­vu.

popsal pro Čáslavské noviny plukovník Jiří Pokorný

Dlouhá cesta k výstavbě nové stanice

Vidina výstavby nové hasičské stanice pro příslušníky čáslavského sboru začala alespoň na určitou dobu nabývat jasnější obrysy v roce 2008, kdy se tehdejší vedení města rozhodlo profesionálním hasičům napomoci vykoupením potřebného odpovídajícího pozemku pro výstavbu stanice ve Vrchovské ulici od dvou soukromých majitelů a následně jej odprodat HZS za téměř symbolickou cenu.


Zastupitelé města si samozřejmě velmi dobře uvědomují, jak důležitá je přítomnost hasičského záchranného sboru v našem městě.

Jsme velmi rádi, že se po letech problémů a čekání podařilo projekt zrealizovat. Je to výsledek spolupráce státu, hasičského sboru i města. Přeji všem zdejším hasičům, aby jim stanice sloužila k plné spokojenosti.

řekl pro Čáslavské noviny starosta Čáslavi, Ing. Jaromír Strnad


Přínos města jsme samozřejmě velmi oceňovali, bohužel se ale právě v té době vyskytly další problémy, které výstavbě stanice opět zabránily. Úsporná opatření, která v té době postihla také hasičský sbor, nejenže zamezila jakékoliv výstavbě či rekonstrukcím stanic, ale dokonce přinesla i myšlenky na celkové snižování počtu stanic v republice.

Není divu, že právě Čáslav byla po určitou dobu tímto záměrem ohrožena také. Nakonec se ale podařilo překonat i toto kritické období a plány výstavby se přesouvaly do reálné roviny.

Město nám posléze dále pomohlo i při řešení problematiky uložení suti, která vznikla demolicí objektu, jenž stál na zakoupeném pozemku. Jeho podoba a stav ale prakticky vylučoval rekonstrukci na hasičskou stanici.

Proto došlo k jeho zbourání a rozhodnutí o výstavbě zcela nového objektu. Na demolici se kromě dalších podílel také záchranný prapor v Hlučíně.

Poté pomohlo město k realizaci našeho záměru tak říkaje do třetice všeho dobrého – tentokrát finančním zajištěním pořízení projektové dokumentace včetně autorského dozoru.

Za to vedení města patří obrovský dík, protože veškeré jeho uvedené kroky podstatně přispěly k tomu, že stavba již mohla být konečně zrealizována.

uvedl pro Čáslavské noviny plukovník Pokorný

Jedna z nejmodernějších stanic v republice

Stanice je opravdu v současné době těmi nejmodernějšími prostory obdobné kategorie v celé České republice, podle které dokonce budou stavěny i další – například v nejbližší době v Milovicích. Jsou zde jak vhodné prostory pro techniku, tak i odpovídající zázemí pro hasiče, včetně sociálního zázemí, společenské místnosti, posilovny i dílny.

Budova je samozřejmě vybavena náhradním zdrojem elektřiny, který do deseti sekund od výpadku proudu začne automaticky zásobovat veškerou technologii požární stanice, v garážích je kvalitní podlaha s podlahovým vytápěním, máme zde i ruční mycí box, celá stanice je s ohledem na životní prostředí napojena na zachycovač ropných látek i odpadových vod z myčky.

Abychom do budoucna řešili co nejnižší náklady provozní, je celý objekt velmi dobře izolován, je zde rekuperace vzduchu, na střeše našly svoje místo solární panely na ohřev užitkové vody, v oknech jsou izolační trojskla (z důvodu blízkosti letiště Čáslav zde musí být okna s lepším hlukovým faktorem).

Součástí stanice je dále také podzemní betonový zásobník užitkové vody, který je napájen jak z vlastních studní, tak i srážkovou vodou ze střechy budovy. Ten zajišťuje požární vodu pro doplňování cisteren.

V areálu stanice je i vlastní čerpací stanice a zásobník nafty a cvičná věž se sušákem hadic a lezeckou stěnou pro výcvik příslušníků HZS celého okresu.

zhodnotil velitel stanice nadporučík Bc. Petr Klatovský

Sdílet
Banner MEVA OK