Úterý 25. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Valná hromada OSHP

Pozvánka na valnou hromadu Odborového sdružení hasičů hl.m.Prahy.

Dne 11. 8. 2008 došlo ke koordinační schůzce zástupců NOS PČR, OSH, OSHP, UBS a OSSOO, na které byly formulovány základní požadavky pro jednání s vedením resortu.

Požadavky lze shrnout do těchto základních bodů:

→ Distribuci navýšení služebního příjmu na letošní rok.

→ Požadujeme, aby valorizace služebních příjmů pro rok 2009 alespoň kopírovala předpokládanou inflaci a odrazila se jako systémový krok v nové tarifní tabulce.

→ Chceme, aby v rámci PČR a HZS byly důsledně řešeny případy porušování zákona o služebním poměru a nevhodného zacházení s příslušníky. Toto by bylo možné realizovat např. vytvořením poradního orgánu, ve kterém by byly zastoupeny odborové organizace a personální odbory ředitelství bezpečnostních sbo­rů.

Pro další jednání o společném postupu s odborovými svazy nemá představenstvo OSHP od členské základny mandát a proto svolávám valnou hromadu, která se bude konat dne 1. 9. 2008 ve 14:00 na Císařské louce, sportovní areál Cinda.

Zde můžete vyslovit své návrhy, které po odhlasování budou předneseny k dalšímu jednání s O.S. a následně vedení MV.

Antonín Šustr
prezident OSHP

-wob-

Sdílet