Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

XXXIV. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka v disciplínách požárního sportu

HZS Královéhradeckého kraje a Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje pořádají dne 29. 8. 2008 XXXIV. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka v disciplínách požárního sportu.

Propozice soutěže<o:p></o:p>

Ilustrační foto

XXXIV. ročník Memoriálu Josefa Romportla a Vlastimila Málka v disciplínách požárního sportu

<u1:p></u1:p>­<o:p></o:p>

<u1:p> </u1:p>
Pořadatel:

HZS Královéhradeckého kraje a Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje <u1:p></u1:p>­<o:p></o:p>

nábřeží U Přívozu 122/4,
Hradec Králové, 500 03<u1:p></u1:­p><o:p></o:p>

<u1:p></u1:p>­<o:p></o:p>

Místo konání soutěže: Stadion VLA v Hradci Králové<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

Stadion TJ SOKOL v Hradci Králové<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Presentace: 29. 8. 2008 od 7:30 do 8:30 hod – Stadion VLA<u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Zahájení soutěže: 8:40 hod<u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Velitel soutěže: mjr. Bc. <st1:personname productid=„Pavel Marschal“ u2:st=„on“>Pavel Marschal</st1:p­ersonname><u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Tajemník soutěže: mjr. Bc. Rudolf Jelínek<u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Hlavní rozhodčí: kpt. Karel Gutlebet<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

Rozhodčí disciplín: por. Ing. Ivan Marek<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

nprap. <st1:personname productid=„Fran­tišek Dušek“ u2:st=„on“>Fr­antišek Dušek</st1:per­sonname><u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Přihlášky zasílejte do 25. 8. 2008 na 

HZS Královéhradeckého kraje
nábřeží U Přívozu 122/4
500 03 Hradec Králové
souteze@hkk.izscr.cz
<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Podíl na výdajích spojených se soutěží: 50 Kč osoba/disciplí­na<u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Pořadatel si vyhrazuje právo na omezení počtu přihlášených v jednotlivých disciplínách.<u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Losování soutěže proběhne dne 26. 8. 2008 v 9:00 v Hradci Králové.<u1:p>

<o:p></o:p></­u1:p>

Kontaktní osoba:

mjr. Bc. Rudolf Jelínek –

odbor IZS a služeb
HZS Královéhradeckého kraje
tel. 950 530 713<u­1:p></u1:p><o:p></o:p>

souteze@hkk.izscr.cz<u1:p></u1:p>­<o:p></o:p>

TECHNICKÁ USTANOVENÍ<u1:p>

<o:p></o:p></­u1:p>

Kategorie: muži<u1:p>
<o:p></o:p></­u1:p>

Disciplíny: běh na <st1:metriccon­verter productid=„100 m“ u2:st=„on“><s­t1:metricconver­ter productid=„100 m“ w:st=„on“>100 m</st1:metric­converter></st1:me­tricconverter> s překážkami<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

výstup do 4. podlaží cvičné věže – kategorie do 40 let<u1:p><­/u1:p><o:p></o:p>

výstup do 4. podlaží cvičné věže – kategorie nad 40 let<u1:p><­/u1:p><o:p></o:p>

výstup do 4. podlaží cvičné věže zralých pánů nad 50 let <u1:p></u1:p>­<o:p></o:p>

(kategorie bude hodnocena pouze při přihlášení více jak 3 závodníků)<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

Soutěží se podle Pravidel požárního sportu (Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR č. 26/2007 ze dne 27. 4. 2007) s těmito odchylkami a doplněními:<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

a) Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši:<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

500 Kč při podání protestu rozhodčímu disciplíny<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

1 000 Kč při odvolání k hlavnímu rozhodčímu<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

1 500 Kč při odvolání k odvolací komisi<o:p></o:p>

<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

b) Disciplíny budou provedeny na dráze:<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

- se škvárovým povrchem v disciplíně výstup do 4. podlaží cvičné věže<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

- s tartanovým povrchem v disciplíně běh na <st1:metriccon­verter productid=„100 m“ u2:st=„on“><s­t1:metricconver­ter productid=„100 m“ w:st=„on“>100 m</st1:metric­converter></st1:me­tricconverter> s překážkami
<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

c) Každý závodník má právo absolvovat v jednotlivé disciplíně dva pokusy. Podle dosažených časů postoupí prvních 16 v disciplínách výstup do 4. podlaží cvičné věže a běh na <st1:metriccon­verter productid=„100 m“ w:st=„on“><st­1:metricconver­ter productid=„100 m“ u2:st=„on“>100 m</st1:metric­converter></st1:me­tricconverter> s překážkami, kteří budou pokračovat vyřazovacím způsobem.<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

d) Pořadí po prvních dvou pokusech disciplíny výstup do 4. podlaží cvičné věže bude započítáno do soutěže, vyhlášené občanským sdružením Český hasič – „Liga ve výstupu do 4. podlaží cvičné věže“.
<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Časový průběh soutěže: <o:p></o:p>

07:30 – 08:30 Prezence, trénink – hřiště VLA<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

08:40 – 08:45 Nástup a zahájení soutěže – hřiště VLA<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

08:45 – 12:00 Vyřazovací soutěž ve výstupu na cvičnou věž – hřiště VLA<u1:p></u1­:p><o:p></o:p>

12:00 – 12:50 Trénink – hřiště TJ SOKOL<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

13:00 – 16:00 Vyřazovací soutěž v běhu na <st1:metriccon­verter productid=„100 m“ u2:st=„on“><s­t1:metricconver­ter productid=„100 m“ w:st=„on“>100 m</st1:metric­converter></st1:me­tricconverter> překážek – hřiště TJ SOKOL<u1:p></u­1:p><o:p></o:p>

16:15 – 16:30 Vyhlášení výsledků a předání cen
<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Pořadatel nezajišťuje technické prostředky a pomůcky pro plnění jednotlivých disciplín.<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Měření jednotlivých disciplín bude prováděno elektronickou časomírou.<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

Pořadatel nezajišťuje stravu, dopravu a ubytování. V místech konání soutěže bude otevřen stánek s občerstvením­.<u1:p></u1:p><o:p></o:p>

Možnosti ubytování v Hradci Králové najdete na internetových stránkách www.ic-hk.cz
<u1:p> </u1:p><o:p></o:p>

V případě zájmu je možno objednat ubytování z 28. 8. 2008 na 29. 8. 2008. Ubytování bude zajištěno na koleji Střední zdravotnické školy a Vyšší zdravotnické školy v Hradecké ulici (cca <st1:metriccon­verter productid=„300 m“ u2:st=„on“><s­t1:metricconver­ter productid=„300 m“ w:st=„on“>300 m</st1:metric­converter></st1:me­tricconverter> od stadionu VLA) v ceně 210 Kč na osobu a noc. Počet ubytovaných 

Sdílet
Přiložené soubory
přihláška zobrazit online DOC 24 kB