Neděle 26. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Štatistické údaje o požiarovosti za júl 2008

Na území Slovenska vzniklo v porovnaní s júlom minulého roku o 1 134 požiarov menej a škody spôsobené požiarmi sú nižšie o 161 171 100 Sk. Počet usmrtených je vyšší o dve osoby a zranených je menej o 8 osôb. Zníženie požiarovosti v mesiaci júl 2008 bolo ovplyvnené chladnejším a vlhkejším charakterom počasia.

Z hľadiska územno-správneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Bratislavskom kraji – 122 požiarov. Najmenej, 51 požiarov, vzniklo v Trenčianskom kra­ji.

Podľa štatistických údajov o požiarovosti za júl t. r. vyplýva, že z hľadiska počtu požiarov najpočetnejšiu skupinu podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za mesiac júl 2008 vykazujeme 507 týchto prípadov, čo oproti júlu roku 2007 predstavuje pokles o 1 088 požiarov. Prudké zníženie požiarov v prírodnom prostredí ovplyvnil predovšetkým nižší počet požiarov trávnatých porastov (57) a lesných porastov (9).

Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností najvyššiu požiarovosť vykazuje nakladanie s odpadom, v ktorom bolo zaevidovaných 165 požiarov (21,9 % z celkového počtu), s priamymi škodami za 176 000 Sk.

Na druhom mieste z hľadiska počtu požiarov bolo bytového hospodárstvo, kde bolo zaznamenaných 133 požiarov (17,7 % z celkového počtu). Hmotné škody boli vyčíslené na 7 723 600 Sk. Pri týchto požiaroch boli štyri osoby usmrtené (3 osoby v bytových domoch a 1 osoba v rodinnom dome) a 4 osoby sa zranili (3 osoby v rodinných domoch a 1 osoba v bytovom dome).

Rezort poľnohospodárstva vykazuje 126 požiarov (16,7 % z celkového počtu), ktoré spôsobili škody za 4 287 900 Sk. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare na poľnohospodárskych plochách a produktoch (86 prípadov s priamou škodou 3,4 mil. Sk), v ktorej sú evidované aj prípady súvisiace so žatevnými prácami a pri zbere a uskladnení krmovín. Pri žatevných prácach vzniklo 56 požiarov s priamou škodu vo výške 3 455 500 Sk. Najčastejšie horela slama na riadkoch (66 požiarov so škodou 192 300 Sk) a obilie na koreni (21 požiarov so škodou 3 015 700 Sk). V súvislosti so zberom a uskladnením krmovín evidujeme 15 požiarov s priamou škodou 1 128 500 Sk.

V odvetví cestnej dopravy bolo zaevidovaných 76 požiarov (10,1 % z celkového počtu), pri ktorých vznikli škody vo výške 9 320 200 Sk, jedna osoba bola zranená. V lesnom hospodárstve vzniklo 15 požiarov s priamou škodou 155 500 Sk.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb, 452 prípadov s priamou škodu takmer za 5 mil. Sk, štyri osoby boli usmrtené a 2 zranené. Z tohto počtu vzniklo 139 požiarov v dôsledku nesprávnej manipulácie s otvoreným ohňom, pri spaľovaní odpadu a odpadkov vzniklo 60 požiarov, následkom fajčenia 57, pri vypaľovaní trávy a suchých porastov 55 a pri nesprávnej obsluhe tepelného spotrebiča pri varení vzniklo 42 požiarov.

Sedem požiarov, pri ktorých výška škôd presiahla 1 mil. Sk, zničilo hodnoty za 20 110 300 Sk, čo je 46,5 % z celkových škôd.

Bilanciu priamych škôd ovplyvnili najmä dva požiare. Prvý požiar vznikol 3. júla 2008 v priestoroch predajne autosalónu Citroen na Strážskej ceste vo Zvolene. Požiar spôsobil priamu škodu na osobných automobiloch, stavebnej časti budovy a jej zariadení vo výške 10 715 300 Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie. Druhý požiar vznikol 15. 7. 2008 v predajnom stánku vo Veľkom Mederi, v okrese Dunajská Streda. Pravdepodobnou príčinou vzniku požiaru bol elektrický skrat na ventilátore digestora. Priama škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 2,8 mil. Sk.

pplk. PhDr. Alena Bučeková

hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

-kaw-

Sdílet