Sobota 18. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontroly ubytoven v Plzeňském kraji

Ve středu 20. srpna 2008 se uskutečnila další z mimořádných kontrol právnických a podnikajících osob, které provozují činnost související s ubytováním. Na kontrolách se podílí služba cizinecké policie a HZS Plzeňského kraje.

K mimořádným kontrolám osob provozujících činnost související s ubytováním přistoupilo Ministerstvo vnitra po tragické události z 26. května letošního roku, kdy vypukl požár v dělnické ubytovně v bývalém areálu podniku Zetor v Brně a zahynuli při něm tři lidé.Tyto kontroly jsou mimo jiné zaměřeny na prevenci vzniku požárů, dodržování povinností ubytovatelů a zamezení ubytování cizinců v nepřiměřených a nedůstojných podmínkách.

Během dnešního dopoledne byly zkontrolovány tři objekty v Plzni, a další ubytovny v Kaznějově na Plzeňsku

Ubytovna v Sušické ulici č. 27

Výsledky kontrol HZS Pk:

Jednoznačné závady

– neosazené 2 požární uzávěry (dveře) – objekt tak není dělen do požárních úseků

– nezveřejněný požární řád a požární poplachové směrnice

– neoznačený hlavní uzávěr vody

Další závady budou s určitostí známy až po předložení dokladů, které majitel neměl momentálně u sebe.

Bytový dům v Purkyňově ulici

Příslušník HZS Pk kontrolu neprováděl, protože se nejednalo o ubytovnu, ale dům s byty, které pronajímala soukromá osoba.

Koterovská 133

Ubytovna na daném místě už nefunguje

Výsledky kontrol PČR ObŘ SCP Plzeň:

provozovatel ubytovny v Sušické ulici nepředložil ke kontrole domovní knihu – přestupek proti zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců – uložena bloková pokuta ve výši 2000,– Kč

zkontrolováno 7 cizinců

předán poznatek Krajské hygienické stanici v Plzni o zjevně nevyhovujícím stavu jedné z kontrolovaných ubytoven

Kontroly ubytoven se zaměřením na ubytování cizinců provádí služba cizinecké policie ve spolupráci z HZS Plzeňského kraje. Do dnešního dne se na území Plzeňského kraje uskutečnilo 17 kontrol ubytovacích zařízení. Jen na území Plzně a okolí kontroloři navštívili šest ubytoven. Mezi nejčastější závady patřilo nevybavení hasicími přístroji nebo nedoložení provozuschopnosti těchto přístrojů. V ubytovnách také nebyla zveřejněna tel. čísla tísňových linek nebo jejich majitelé nebyli schopni doložit doklady o provedených kontrolách, oprav a údržbě elektroinstalací a plynových zařízení. 

Z hlediska HZS Pk jsou kontroly zaměřeny například na označení nouzových východů, evakuačních výtahů a směru úniku, umístění, vybavení a provozuschopnosti hasicích přístrojů a hydrantů. Kontroloři také sledují zda k objektu jsou volné přístupové cesty a trvale volně průchodné komunikační prostory. Kontrolám podléhá zjišťování, zda objekt je užíván v souladu s dokumentací či zda jsou elektrické či plynové spotřebiče používány v souladu s předpisy.

Po linii cizinecké policie patří k nejčastějším porušením zákona nedodržení povinnosti ubytovatele předložit při kontrole domovní knihu, v jedné z ubytoven na Domažlicku zajistili policisté cizince, po kterém bylo vyhlášeno celostátní pátrání. 

Součástí těchto kontrol je i provádění pobytové kontroly cizinců na ubytovnách, do dnešního dne bylo v rámci této akce zkontrolováno v Plzeňském kraji 34 osob, zjištěno 8 přestupků, za které uložili policisté blokové pokuty v celkové výši 13 tisíc korun. 

Za PČR ObŘ SCP Plzeň Za HZS Plzeňského kraje
por. Ing. Ilona Vaníčková por. Mgr. Alena Marešová

-swo-

Sdílet