Úterý 28. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noví ľudia vo vedení profesionálnych hasičov

Dnes, t. j. 4. septembra 2008 popoludní urobil nový prezident Hasičského a záchranného zboru pplk. Mgr. Alexander Nejedlý prvé zo sľubovaných organizačných a personálnych zmien v Hasičskom a záchrannom zbore, ktoré prezentoval pri svojom nástupe 14. júla 2008.

Dnes, t. j. 4. septembra 2008 popoludní urobil nový prezident Hasičského a záchranného zboru pplk. Mgr. Alexander Nejedlý prvé zo sľubovaných organizačných a personálnych zmien v Hasičskom a záchrannom zbore, ktoré prezentoval pri svojom nástupe 14. júla 2008.

Za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra SR Mgr. Jozefa Bučeka predstavil základy novej organizačnej štruktúry Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Funkciou viceprezidenta zboru poveril mjr. Mgr. Róberta Károlyiho, ktorý doteraz zastával funkciu riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Trnave.

Najväčšou zmenou je zatiaľ spojenie odboru operatívneho riadenia s odborom riadenia odborných služieb. Doterajší riaditelia týchto odborov boli poverení inými úlohami. Riadením spojeného odboru poveril mjr. Ing. Emila Sekeľa, doteraz zaradeného na Okresnom riaditeľstve HaZZ v Košiciach. Nové vedenie má aj organizačný odbor Prezídia HaZZ, kde riadením poveril por. JUDr. Stanislava Cellenga, ktorý doteraz pôsobil na Okresnom riaditeľstve HaZZ vo Veľkom Krtíši.

Odbor prevádzkovo – ekonomický naďalej povedie mjr. Ing. Anna Daneková (túto pozíciu zastáva od 1. júna 2008), vo funkcii zostáva riaditeľka odboru personálnych a sociálnych činností pplk. Mgr. Marta Barinová a riaditeľ odboru požiarnej prevencie pplk. Mgr. Pavol Komár.

Info: pplk. PhDr. Alena Bučeková
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

-wap-

Sdílet