Pátek 9. června 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V areálu skladu logistiky v Jílovém u Prahy proběhl II. turnus kurzu „Technik ochrany obyvatelstva“

Ve dnech 13. a 14. května 2016 proběhl v areálu skladu logistiky v Jílovém u Prahy II. turnus kurzu „Technik ochrany obyvatelstva“ T OOb-16. Kurz uspořádal Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy a Oblastním spolkem Českého červeného kříže (OS ČČK Praha1).

Kurz se skládal jak z teoretické, tak i praktické části, a byl zaměřen především na plnění úkolů ochrany obyvatelstva, jako jsou protipovodňová ochrana, nouzové přežití, evakuace, varování, posttraumatická péče hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí. K dalším tématům patřila problematika krizového řízení, pohotovostních zásob, preventivně výchovné činnosti a první pomoci.

Primárně je v této fázi přípravy kurz určen pro velitele jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), ale mezi účastníky byli i další členové JSDH a sboru dobrovolných hasičů (SDH) stejně tak, jako členové Humanitární jednotky OS ČČK Praha 1. Celkově kurz absolvovalo 25 účastníků.

Přihlášení účastníci kurzu byli dopředu seznámeni s průběhem a náplní kurzu a měli za úkol, v rámci samostudia, seznámit se po teoretické stránce s jednotlivými tematickými okruhy, které byly náplní kurzu. Tato část byla na začátku kurzu ověřena vstupním testem, po jehož úspěšném splnění následoval náročný program přednášek a praktických činností.

Kurz byl zakončen závěrečným testem a každý úspěšný účastník obdržel potvrzení o absolvování kurzu. Členové JSDH a SDH si na základě tohoto potvrzení mohou zažádat Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska o udělení odznaku odbornosti Technik ochrany obyvatelstva.

Tento II. turnus byl dalším pokračováním v rámci projektu školení a vzdělávání členů JSDH a SDH v oblasti Ochrany obyvatelstva. Pro velký zájem uchazečů plánujeme otevření kurzu T OOb-16 i v roce 2017.

V případě zájmu o kurz, nebo další nadstavbové části k některému z konkrétních témat, kontaktujte kpt. Mgr. Jakuba Růžičku, DiS. na email jakub.ruzicka@hzspraha.cz

Poděkování patří jak všem účastníkům kurzu za vzornou přípravu a aktivní účast, tak i všem ostatním, kteří se na přípravě a realizaci kurzu podíleli.

kpt. Mgr. Jakub Růžička, DiS.
vrchní komisař
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení
Sdílet