Středa 26. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace obcím na reprodukci požární techniky 2008

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky oznamuje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2009 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) oznamuje, že vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2009 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.

Ilustrační foto

Vyhodnocení žádostí bylo provedeno v souladu s čl. 4 a 5 Zásad pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany, č.j. MV-42547–1/PO-2008.

Na základě předloženého návrhu odborné komise GŘ HZS ČR a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006 generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán rozhodl zařadit, pod č.j. MV-69263/PO-2008 do návrhu státního rozpočtu na rok 2009 v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR, obce uvedené v tabulce:

Obce zařazené do návrhu státního rozpočtu na rok 2009, v kapitole Ministerstva vnitra, investiční program 214 210 – rozvoj a obnova materiálně-technické základny HZS ČR (PDF 22 kB)


ZÁSADY pro provedení rekonstrukce v rámci dotace obcím na požární techniku v roce 2009

ZÁSADY pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany


Vyhlášení typů požární techniky a maximální výše účelové dotace obcím pro rok 2009


V případě dotazů se obraťte na kpt. Jakuba Nebesáře, telefon: 950 819 804, e-mail: jakub.nebesar@grh.izscr.cz

Info: GŘ HZS ČR

-wap-

Sdílet