Pátek 9. června 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Praha podpoří dobrovolné hasiče, na výstavbu a rekonstrukci zbrojnic uvolní skoro 35 milionů

Praha finančně přispěje na výstavbu a rekonstrukci hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů na území hlavního města. Za tímto účelem vyhradí z městského rozpočtu částku ve výši 34 550 000 korun.

Stav hasičských zbrojnic je v současnosti velmi rozdílný. Některé sbory mají k dispozici nově postavené zbrojnice, jiné však omezuje zcela nevyhovující prostředí. V některých případech se to týká dokonce i hygienického zázemí. Činnost členů sboru dobrovolných hasičů je ale přitom neméně záslužná a příkladná jako nasazení jejich kolegů profesionálů.

Je proto zcela na místě zajistit jim kvalitní fungování, které bezprostředně souvisí s bezpečím a ochranou obyvatel metropole. A tuto situaci je dnes potřebné řešit z rozpočtu hlavního města Prahy, protože městské části mají omezené finanční možnosti.

uvádí Libor Hadrava, pražský radní pro bezpečnost

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů jsou základní složkou Integrovaného záchranného systému hlavního města Prahy a patří k pilířům tvořícím ochranu a bezpečnost hlavního města. Bez pomoci členů a techniky jednotek SDH by bylo velmi složité zajistit požární bezpečnost hl. m. Prahy a téměř nemožné řádně zajistit ochranu hl. m. Prahy při povodních.

Na území hlavního města je dislokováno 20 jednotek SDH s celoměstskou působností a 14 dalších jednotek, které jsou primárně určeny k zásahům na území městské části.

Sdílet