Pondělí 27. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

7. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič

DHZ pri TU vo Zvolene a Katedra protipožiarnej ochrany DF TU vo Zvolene v spolupráci s Ústavom telesnej výchovy a športu TU vo Zvolene, OV DPO okresu DETVIANSKO-ZVOLENSKÉHO, OR HaZZ v Banskej Bystrici a OR HaZZ vo Zvolene organizuje 7. ročník súťaže O putovný pohár katedry protipožiarnej ochrany – Železný hasič.

Dátum konania : 27. 11. 2008<o:p>
</o:p>

Miesto : Zvolen, Študentská ul. 2117/27, v areáli ŠD na Barinách<o:p>
</o:p>

Začiatok závodu : 9:00 hod. 27. 11. 2008 <o:p>
</o:p>

Prezentácia súťažiacich : 8:00 – 8:45 hod.<o:p>
</o:p>

Štartovné : 50 Sk<o:p>
</o:p>

Kategórie : muži, ženy<o:p>
</o:p>

Prihlášky : e-mail: chromek@vsld.tuzvo.sk, alebo pri prezentácii resp. telefonicky 045/5206826 

Maximálny počet súťažiacich: 36<o:p>
</o:p>

Súťaž v TFA (Toughest Firefighter Alive),čo znamená simuláciu zásahovej činnosti hasiča, kde dýchací prístroj slúži ako záťaž.<o:p>
</o:p>

Ústroj súťažiacich: zásahový kabát, nohavice, prilba pre hasičov, autonómny dýchací prístroj (bez ochrannej masky), rukavice, pevná športová obuv (zásahová alebo celokožená, športová obuv).

pozn.: zásahový kabát, nohavice, hasičská prilba, autonómny dýchací prístroj, hasičský opasok – v prípade požiadania dodá usporiadateľ.

Popis disciplín:

roztiahnutie dvoch 40 metrových „B“ prúdov,

bariéra – výška <st1:metriccon­verter productid=„2 m“ w:st=„on“>2 m</st1:metric­converter> (mimo kategórie ženy)

stočenie 2 ks hadíc „C“, do kruhu s určeným priemerom – mimo polospojek,

hammer box – 50 úderov (25 + 25),

prenos figuríny,

kladina s rozvinutím 20 metrového „C“ prúdu s pripojením na rozdeľovač,

výbeh na 7 podlažie ŠD BARINY,

vytiahnutie „C“ prúdu pomocou lana na 7 podlažie,

dobehnutie do cieľa.

Pozn.: Hadice „C“ sa musia stáčať jednotlivo. Usporiadateľ si vyhradzuje vykonať zmenu disciplíny alebo ich poradie v deň súťaže. Neabsolvovanie jednej disciplíny = diskvalifikácia.
<o:p> </o:p>

Pozn.: Každý súťažiaci štartuje na vlastné nebezpečie, čo potvrdzuje svojim podpisom pri registrácii. Organizátori, vzhľadom na náročnosť súťaže, neodporúčajú štartovať záujemcom so srdcovo-cievnymi a pohybovými problémami. Organizátori si vyhradzujú právo úpravy jednotlivých disciplín.<o:p></o:p>

Kontakt na usporiadateľov:<o:p>
</o:p>

Program súťaže:<o:p>
</o:p>

8.00 – 8. 50 hod. Registrácia súťažiacich

8.30 hod. Prehliadka trate

9.00 hod. Štart prvého pretekára<o:p>
</o:p>

Od 15.00 hod. Vyhodnotenie súťaže

W klub TU vo Zvolene – Starý internát

Beseda s Ing. Rasťom Pecníkom a PaedDr. Petrom Polakovičom, PhD. o hasičských súťažiach v Európe a vo svete.<o:p>
</o:p>

Poznámka:

Počas súťaže je pripravené občerstvenie pre pretekárov.

Info: Ing. Mgr. Ivan Chromek, PhD.
Katedra protipožiarnej ochrany
Drevárska fakulta TU vo Zvolene

-wap-

Sdílet