Úterý 21. září 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Čepru došlo k nehodě železniční cisterny

Dne 23. září 2008 odpoledne došlo v areálu závodu 6 v Čepru v Cerekvici nad Bystřicí k nehodě železniční cisterny převážející nebezpečné chemické látky, při které byli zraněni dva lidé. Takové bylo téma námětového cvičení, které bylo zaměřeno nejen na činnost a spolupráci zasahujících složek integrovaného záchranného systému při likvidaci nebezpečné látky, ale také na prověření krizových štábů dotčených obcí.

Dne 23. září 2008 odpoledne došlo v areálu závodu 6 v Čepru v Cerekvici nad Bystřicí k nehodě železniční cisterny převážející nebezpečné chemické látky, při které byli zraněni dva lidé. Takové bylo téma námětového cvičení, které bylo zaměřeno nejen na činnost a spolupráci zasahujících složek integrovaného záchranného systému při likvidaci nebezpečné látky, ale také na prověření krizových štábů dotčených obcí.

Při posunu železničních cisteren na vlečce v areálu závodu došlo k nárazu posledního vagonu cisterny do zátarasu na konci koleji a jejímu vykolejení. U poslední železniční cisterny došlo k poškození vypouštěcí armatury a k úniku nebezpečné chemické látky – automobilového benzinu BA 95 Super. Při nehodě došlo ke zranění dvou osob, strojvedoucího, který v důsledku srdeční slabosti nestačil včas zabrzdit a pracovníka, který se v době nárazu nacházel na železniční cisterně. Hasiči nejprve poskytli neodkladnou první pomoc zraněným pracovníkům a následně ohraničili místo úniku nebezpečné látky. Uniklý benzin likvidovali pomocí pěny a utěsnili poškozenou armaturu u železniční cisterny.

Cílem cvičení bylo prověřit činnost a koordinaci všech zasahujících složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje, postupy při manipulaci s nebezpečnou látkou a komunikaci mezi jednotlivými operačními středisky. Dalším úkolem bylo prověřit způsob aktivace a činnost krizových štábů dotčených obcí, dále prověřit účinnost opatření vyplývajících z vnějšího a vnitřního havarijního plánu.

Cvičení se zúčastnily složky:

  • HZS podniku Čepro Cerekvice,
  • HZS Královéhradeckého kraje – stanice Hořice, Jičín, Hradec Králové,
  • SDH Hořice, SDH Cerekvice nad Bystřicí,
  • Zdravotnická záchranná služba KHk Hořice,
  • Policie ČR – OOP Hořice,
  • ČEZ region východ
  • RWE – RC Hradec Králové,
  • Městský úřad Hořice – odbor ŽP,
  • Povodí Labe – pouze informace.

Foto: HZS Královéhradeckého kraje

por. Bc. Martina Žahourková
tisková mluvčí
HZS Královéhradeckého kraje
-swo-

Sdílet