Středa 19. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Krumlovský vodácký maratón 2008 je již minulost

V sobotu 11. října se uskutečnil již šestý ročník závodu Krumlovský vodácký maratón 2008. Jednalo se o mezinárodní vodáckou soutěž v maratónu raftů, pramic a kajaků, jejíž pořadatelem je Sportovní klub KVM Český Krumlov.

V sobotu 11. října se uskutečnil již šestý ročník závodu Krumlovský vodácký maratón 2008. Jednalo se o mezinárodní vodáckou soutěž v maratónu raftů, pramic a kajaků, jejíž pořadatelem je Sportovní klub KVM Český Krumlov.

Poprvé se závodu se svými záchrannými týmy zúčastnil i Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Příslušníci sboru se společně s Vodní záchrannou službou Českého červeného kříže spolupodíleli na vodní záchraně v celém průběhu závodu. Zajišťovali start, cíl a devět jezů v úseku Vyšší Brod – Český Krumlov.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje postavílí pět záchranných týmů složených z příslušníků územních odborů Český Krumlov a České Budějovice, Vodní záchranná služba ČČK vytvořila ze svých členů z VZS Český Krumlov a České Budějovice tři týmy a zajistila dvě doprovodné lodě (tzv. sběrné čluny). Další tři osádky záchranářů připravila Záchranná zdravotnická služba a pořadatelé závodu využili také členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Český Krumlov (4 členi), a to jako zálohu na březích.

Jak je vidět, celá akce se vydařila. Do závodu se přihlásilo 290 osádek, což znamenalo cca 800 závodníků. Trasu dlouhou 36 km nejrychleji zvládla a jako první dorazila do cíle osádka Francouzů za 2 hodiny a 2 minuty.

Během závodu bylo poskytnuto celkem 84 dopomocí (zachycení lodě, pomoc při vylítí a nalodění atd.), nemusela být provedena žádná záchrana osob, lékaři ošetřili v jednom případě menší odřeniny.

Více informací je k dispozici na www.krumlovskymaraton.com.


STATISTICKý VýKAZ ČINNOSTI ZÁCHRANNýCH SKUPIN
VODÁCKý MARATON ČESKý KRUMLOV 11. října 2008


V níže uvedené tabulce není zahrnut počet dopomocí po proplutí cílem. Důvod – jejich sečtení by vyžadovalo zvlášť k tomuto účelu vyčleněného člověka, stojícího se záznamníkem na břehu, který by nedělal nic jiného. Bylo jich totiž skutečně mnoho, i vícečetné v jediném okamžiku. Uvedené počty nejsou totožné s počty převrácených lodí, protože rovněž nezahrnují svépomoci.

Číselné vyjádření dopomocí:
Vyšší Brod 0
Herbertov 4
Rožmberk 1
Větřní 5
Papouščí skála 2
Na Rechlích 5
U Liry 27 + 1 lékařské ošetření
Mrázkův mlýn 1
Jelení lávka 39
CELKEM: 84 dopomocí (!)

Grafické vyjádření:


Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje


-swo-

Sdílet