Neděle 5. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár palet obalů na mléko

Jednotky HZS Praha ze stanic 2, 3, 5 a 10 likvidovaly v dýchací technice jedním C proudem požár cca 20-ti palet obalů na mléko Tetrapack umístěných v prostoru chodby energobloku fy. Pragolaktos.

Jednotky HZS Praha ze stanic 2, 3, 5 a 10 likvidovaly v dýchací technice jedním C proudem požár cca 20-ti palet obalů na mléko Tetrapack umístěných v prostoru chodby energobloku fy. Pragolaktos.

Zde došlo i k poškození elektroinstalace a osvětlení. Z provozního objektu byla provedena záchrana celkem 5-ti osob za použití vyváděcích masek.

Jedna osoba byla preventivně prohlédnuta ZZS. Ke zranění nedošlo. Zplodiny hoření byly odvětrány za použití přetlakové ventilace. Zplodinami hoření byla zasažena chodba včetně zde umístěných rozvodných skříní a částečně i sklad chlazených mléčných výrobků fy. Alimpex food a.s.

Příčinou vzniku požáru byla neopatrnost při řezání acetyleno-kyslíkovým plamenem.

Škoda: 1.000.000,– Kč

Hasičský záchranný sbor
hlavního města Prahy
plk. Mgr. Vít Pernica

    -skw-

    Sdílet