Sobota 28. ledna 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Slavnostní předání medailí HZS ČR v Libereckém kraji

U příležitosti státního svátku 28. října, vzniku Československé republiky, se každoročně udělují příslušníkům dosahujícím vynikajících výsledků ve službě medaile HZS ČR. U této příležitosti předal ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Josef Zajíček v pátek 31. října 2008 v zasedací místnosti krajského ředitelství ocenění dalším příslušníkům HZS Libereckého kraje.

Medaili „Za věrnost II. stupně" obdrželi:

mjr. Mgr. Vladimír Formánek - z územního odboru Česká Lípa

Příslušníkem je od 1. července 1988, kdy začínal jako hasič. Po doplnění odborné způsobilosti přešel na funkci zjišťovatele příčin požárů. Na základě dosahování velmi dobrých výsledků ve výkonu služby byl od 1. ledna 2003 ustanoven do funkce zástupce ředitele územního odboru Česká Lípa pro úsek prevence. V současné době vykonává funkci vedoucího oddělení IZS a služeb na územním odboru Česká Lípa.

kpt. Bc. Radek Míka - z odboru prevence krajského ředitelství

22. června 1986 nastoupil k tehdejší Správě a útvaru Sboru požární ochrany. Nejprve sloužil jako požárník, od 1. března 1989 přešel na denní směnu jako samostatný odborný inspektor prevence. Na úseku prevence požární ochrany působí dodnes, mimo jiné také jako pracovník zjišťování příčin požárů.

Medaili „Za věrnost III. stupně" obdrželi:

pprap. Jan Kozák - z územního odboru Česká Lípa

Výše uvedený je zaměstnán u HZS Libereckého kraje od 1. října 1992. V současné době pracuje na služebním místě hasič – technik chemické služby na stanici Česká Lípa. Absolvoval kurzy chemicko-technické služby, nebezpečných látek, radiační ochrany, vůdce malého plavidla, kurz pro obsluhu motorových a rozbrušovacích pil a je členem lezecké skupiny. Díky svým schopnostem, zkušenostem a osobním přístupem se stal jedním z nejzkušenějších příslušníků stanice.

nstržm. Norbert Ressel - z krajského ředitelství, sloužící na centrální stanici Liberec

Výše jmenovaný je příslušníkem HZS Libereckého kraje od 1. června 1988. Patří do generace hasičů, kteří se podíleli na svépomocné výstavbě požární stanice v Liberci, Šumavské ulici. Studiem při zaměstnání si doplnil úplné střední vzdělání a odborné znalosti své původní profese využívá dodnes při práci u HZS Libereckého kraje.

nstržm. Miroslav Belda – z územního odboru Jablonec nad Nisou

Příslušníkem HZS Libereckého kraje je od 1. dubna 1989, kdy nastoupil jako hasič. Po získání odborné způsobilosti pracuje na úseku strojní služby, kde realizuje své myšlenky při řešení oprav a úprav mobilní požární techniky.

Ve čtvrtek 23. října 2008 předali ministr vnitra Ivan Langer a generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Miroslav Štěpán na zámku v Praze Tróji medaile HZS ČR „Za věrnost I. stupně", které se udělují za 30 a více let příkladné služby, a „Za statečnost".

Medaili „Za věrnost I. stupně" obdržel také příslušník HZS Libereckého kraje:

nstržm. Ota Stehlík - z krajského ředitelství, sloužící na centrální stanici Liberec

Výše jmenovaný je příslušníkem HZS Libereckého kraje od 1. července 1978. Ke sboru nastoupil jako hasič, v současné době je zařazen ve funkci hasič – strojní služba, kde patří mezi nejspolehlivější řidiče. Za celou dobu svého působení u HZS nezpůsobil žádnou dopravní nehodu. Patří mezi ty hasiče, kteří se podíleli na svépomocné výstavbě požární stanice v Liberci. Vzhledem ke svým odborným znalostem vykonává nad rámec svých povinností hasiče – strojníka funkci instruktora pro obsluhovatele motorových pil.

por. Mgr. Iva Michalíčková

tisková mluvčí HZS Libereckého kraje


-kaw-

Sdílet