Středa 19. ledna 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v USA chodí na „vedlejšák“ i do jiných sborů.

Profesionální nebo dobrovolní hasiči, kteří se rozhodli sloužit zároveň i v jiném sboru? Tak to je žhavé téma v USA. Některé svazy, které sdružují hasiče jsou v rozporu. To, co bylo v posledních letech považováno za samozřejmost v mnoha malých městech po celé USA, je teď velikým problémem.

FIREHOUSE.com

Profesionální nebo dobrovolní hasiči, kteří se rozhodli sloužit zároveň i v jiném sboru? Tak to je žhavé téma v USA. Některé svazy, které sdružují hasiče jsou v rozporu. To, co bylo v minulých letech považováno za samozřejmost v mnoha malých městech po celé USA, je teď velikým problémem.

V jednom ze svazů podporují to, aby profesionální hasiči chodili ve svém volnu i jako dobrovolníci. Podporují to i přes odpor některých funkcionářů z IAFC, kterým příjde nemyslitelné, aby profesionální hasič sloužil po práci na jiné hasičské stanici za jakoukoliv další odměnu. Připomeňme, že i dobrovolníci v USA dostávají od některých měst finanční vyrovnání. Vznikají tam tedy poloprofesionální sbory, složené z hasičů-dobrovolníků a právě profesionálů z velkých měst.

Setkáním hlavních představitelů všech organizací v nedávné době mělo přinést jasné stanovisko. IAFF vydala prohlášení, že podporuje práva dobrovolníků, profesionálů nebo placených hasičů-dobrovolníků, aby sloužili ve více sborech.

Toto prohlášení bylo zveřejněno i na výročním sympoziu VCOS (jedna z hlavních organizací, která sdružuje dobrovolné i profesionální hasiče v USA).

„Toto téma se diskutuje řadu let, ale tohle je poprvé, co došlo k tak silnému rozporu“, řekl jeden z členů představenstva VCOS.

Náčelník Jim L. Wilson, člen představenstva správní rady VCOS řekl, že na problém byl poprvé upozorněn od IAFC před několika lety, když se dva členové VCOS, stali také členy IAFF jako součást DC Fire Departmentu. Byli obviněni z toho, že „sedí na dvou židlích“, a to od svých řadových kolegů.

Oba bojovali s odporem některých vlastních kolegů a argumentovali tím, že mají právo být i placenými dobrovolníky ve svých domovských městech.

Stephen F. Miller, zástupce velitele Dobrovolných hasičů v Montgomery County a místopředseda výboru VCOS, byl právě jedním z hasičů, kteří čelí obvinění ze strany unie, že se stal i členem IAFF.

IAFC odhaduje, že téměř 30 hasičů pobíralo další poplatky za služby jinému městu.

IAFC však naráží i na odpor ve vlastních řadách. Některé dobrovolné sbory jsou ve svých městech pod mikroskopem co se týká kvality práce a rychlosti nebo dosažitelnosti hasičů. Členové dobrovolných jednotek tak tvrdí, že profesionální hasiči pomohou zlepšit fungování dobrovolných sborů. A pokud to jde, města by měla finančně přispívat i jim.

„Většina našich členů, tedy těch dobrovolných, stejně myslí na povolání hasiče a více méně se časem stávají profesionálními hasiči“, řekl Wilson. Profesionálním hasičem je on sám tak každým dnem. Dělá to ve svém zaměstnání a když jde domů, tak i ve svém městském dobrovolném sboru.

Wilson také řekl, že je v nejlepším zájmu IAFF mít co nejvíce členů. Ve venkovských oblastech země, kde nemají odpovídající základnu a finance, nemají opravdu jinou možnost.

„Nabízíme místo všem, tedy i hasičům, kteří jsou zaměstnáni ve velkých městech. To je to, co chceme, přilákat je i do dobrovolných sborů“ řekl. "Chceme mít možnost využít těch lidí, kteří jsou profesionálními hasiči ve velkých městech a zároveň žijí na venkově a chtějí tu sloužit jako dobrovolníci.

Fred C. Windisch, předseda VCOS a šéf dobrovolného sboru v oblasti Ponderosa v Texasu řekl, že jeho útvar v současné době zaměstnává na plný úvazek asi šest členů, ale domnívá se, že jak se rozvíjí oblast, bude muset přijmout další profesionály, kteří doplní řady dobrovolných neplacených hasičů.

Připomeňme, že v některých oblastech USA jsou jen dobrovolné jednotky, které zajišťují kompletně pokrytí sil a prostředků pro danou oblast. Aby však jejich služby byly na 100% a byla zajištěna akceschopnost po dobu 24hod, drží hasiči na stanicích nepřetržité služby. S tím právě vypomáhají placení dobrovolní hasiči. Každý takový dobrovolný sbor, který chce vystupovat jako plnohodnotná náhrada za profesionální jednotku musí mít velitele či strojníka stejně proškoleného a připraveného, se všemi kurzy a fyzikými či zdravotními testy, jako mají profesionální hasiči. Právě proto čím dál tím více přijímají na vedlejší pracovní úvazek profesionály z velkých měst. Profesionální hasiči v USA si školu a další kurzy během připravy a během výkonu povolání hradí ze vé kapsy.

-kaw-

Sdílet