Středa 22. září 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Přípravy Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na FIS MS 2009

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje připravuje pro zajištění bezpečnosti na FIS Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009 řadu organizačních a technických opatření.

Zástupci HZS Libereckého kraje se také již dva roky pravidelně účastní jednání Bezpečnostního výboru při Sekci bezpečnosti Organizačního výboru FIS MS 2009. Zde jsou uplatňovány požadavky, připomínky a náměty z pohledu požární prevence k zajištění bezpečnostní dokumentace MS a požadavky z pohledu požární represe k praktickému zajištění průběhu MS jednotkami požární ochrany a složkami Integrovaného záchranného systému (IZS).

Organizační opatření

Organizační opatření budou obsažena v připravovaném pokynu krajského ředitele. Pokyn bude řešit analýzu rizik, vyčlenění sil a prostředků HZS Libereckého kraje ve prospěch bezpečnosti FIS MS 2009 a systém řízení těchto vyčleněných sil a prostředků. Dále zde budou určeny pravomoci a zodpovědnost určených řídících funkcionářů a úkoly jednotlivých odborů.

Všechny požární stanice HZS Libereckého kraje budou po dobu konání FIS MS 2009 plně obsazeny. Pro zajištění zásahové činnosti ve sportovních areálech budou vyčleněna družstva hasičů HZS Libereckého kraje ze stanic Česká Lípa, Semily a Jablonec nad Nisou tak, aby se výjezdová družstva stanice Liberec mohla plně soustředit zejména na řešení mimořádných událostí ve městě a jeho okolí.

Po dobu konání akce je plánováno i plné obsazení všech pracovišť Krajského operačního a informačního střediska (KOPIS) a telefonního centra tísňového volání 112 (TCTV). Vzhledem k předpokládané účasti zahraničních hostů bude zásadní zejména nasazení operátorek TCTV s jazykovými znalostmi. V současné době je systém TCTV nastaven na efektivní spolupráci s ostatními telefonními centry tísňového volání v rámci celé České republiky.

Příslušníci výjezdových družstev HZS Libereckého kraje, KOPIS a TCTV se také průběžně seznamují s bezpečnostní dokumentací k FIS MS 2009.

Technická opatření

Hasičský záchranný sbor našeho kraje se zaměřil na pořízení speciální techniky a vybavení. K nejvýznamnějším investicím patří nákup obojživelného pásového vozidla a nosiče kontejnerů se dvěmi speciálními kontejnery – týlovým a velitelským.

Pásové vozidlo je určeno pro dopravu hasičských jednotek a složek IZS k zásahům v nepřístupném terénu, přepravu technických prostředků a evakuaci ohrožených osob. V týlovém kontejneru najdou v nepříznivých klimatických podmínkách zázemí zasahující hasiči a kolegové ze složek Integrovaného záchranného systému. Velitelský kontejner umožní řídit složitý zásah, včetně evidence nasazených sil a prostředků a řízení a archivace radioprovozu.

Specifickým technickým opatřením je odborná příprava specialistů HZS Libereckého kraje určených pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou. V říjnu proběhl výcvik členů lezeckých družstev stanice Liberec na sedačkových lanovkách v lyžařském areálu Ještěd u skokanských můstků. Výcvik se soustředil především na jedno sedačkovou lanovku určenou pro přepravu závodníků ve skoku na lyžích.

Hasiči lezci se zaměřili na zdokonalení základní techniky nouzové záchrany osob ze sedačkových lanovek, které v případě výpadku elektrické energie, nebo jiné závady, mohou být náhle mimo provoz.


Info web k MS


Dopravní omezení v době konání MS zde

plk. Ing. Roman Hlinovský
náměstek pro IZS a OŘ
HZS Libereckého kraje


-swo-

Sdílet