Sobota 28. ledna 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Možnost zapojení příhraničních obcí do mezinárodních gran­tů

Jednotka požární ochrany SDH obce Halenkov se v roce 2008 těšila mimořádné finanční podpoře ze strany zřizovatele jednotky – obce Halenkov. I nadále však hledá další možnosti zlepšení podmínek pro dobrovolné hasiče v našem příhraničí.

Jednotka požární ochrany SDH obce Halenkov se v roce 2008 těšila mimořádné finanční podpoře ze strany zřizovatele jednotky – obce Halenkov. I nadále však hledá další možnosti zlepšení podmínek pro dobrovolné hasiče v našem příhraničí.

Díky vstřícnosti představitelů obce došlo totiž k obměně sice moderní, ale pro obec a jednotku ne zcela vyhovující automobilové stříkačky Tatra 815 CAS 32 za vozidlo LIAZ 101 CAS 25. Zasvěcený čtenář, odborník a kovaný hasič se určitě pozastaví nad výše uvedenou směnou a možná ji neshledá jako přínos ke zvýšení akceschopnosti jednotky. Pro ně a také pro laickou veřejnost proto jen pár faktů, které obec Halenkov a potažmo členy jednotky SDH Halenkov vedly k tomuto kroku:

- u Tatry byla po řadě let služby na stole otázka rozsáhlejší opravy karoserie nástavby
 – v potaz byla brána otázka hospodárnosti vozidla (provozní náklady, spotřeba, životnost a cena pneu, náklady na údržbu atd.)
 – a zejména fakt, že vozidlo plnilo u jednotky (zařazené do kategorie JPO II – hasiči drží pohotovosti a jsou mimo jiné povinni vyjet k události do 5 min. od vyhlášení poplachu) funkci 1.zásahového vozidla, k čemuž nedisponovalo potřebným místem pro osádku družstva 1+5, ale také potřebnými prostory v nástavbě pro věcné prostředky požární ochrany.

JPO II SDH Halenkov má v užívání ještě jedno cisternové vozidlo Tatra 148 CAS 32. Proto při rozhodování o realizaci směny nebyl brán vážný zřetel na ztrátu objemu hasiva. Tatra 815 CAS 32 sebou vozila 8200 litrů vody. Nově pořizovaná cisterna LIAZ má objem nádrže pouze 2500 litrů, ale je vybavena vysokotlakou technologií hašení (menší spotřeba hasební vody). Společně s 6000 litry vody, kterými disponuje Tatra 148 CAS 32 tak tvoří na účinný zásah dostatečnou zásobu

Na poslední zádrhel, který mohl ovlivnit realizaci směny,a to dofinancování nákupu a nutnou repasi vozidla LIAZ (Liazka měla za sebou taky řadu let aktivní služby), se obec připravila již v roce 2007. V rozpočtu na rok 2008 byla vyčleněna částka cca. 1 mil. Kč. Samozřejmě se počítalo také s tím, že Tatra 815 CAS 32 bude prodána na protiúčet. A tak se halenkovští hasiči od května letošního roku pyšní novým přírůstkem. Repasovanou cisternovou automobilovou stříkačkou LIAZ 101 CAS 25.

Radost z nového vozidla je o to větší, že obec Halenkov obdržela od Zlínského kraje víceúčelovou neinvestiční dotaci ve výši 100 tis. Kč na výdaje věcného vybavení neinvestiční povahy, odbornou přípravu členů jednotky a uskutečněný zásah mimo územní obvod. Tato dotace byla beze zbytku použita na nákup věcných prostředků PO, s hlavním zaměřením na dovybavení repasované cisterny. Od téhož poskytovatele obdržela obec další prostředky ve výši 150 tis. Kč na zabezpečení akceschopnosti JPO II SDH Halenkov. Tato částka je každoročně vyplácena těm obcím, jež jsou zřizovateli jednotky PO zařazené do kategorie JPO II.

Co plány na rok 2009? Z podnětu vedení obce Halenkov a na základě iniciativy halenkovských hasičů, obce Halenkov a Štiavnik (Sk) vypracovaly v rámci dotačního programu příhraniční spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 projekt „Javorníky – ochrana a bezpečí bez hranic". Projekt je mimo jiné zaměřen na nákup moderní záchranářské techniky pro obě obce. Na straně slovenského partnera se jedná o nákup cisternové automobilové stříkačky v hodnotě 300.000 EUR (cca. 9 mil. Sk) a na straně obce Halenkov nákup rychlého záchranného automobilu (RZA 4×4), terénní čtyřkolky a sněžného skútru (vše včetně patřičného příslušenství) v celkové hodnotě cca. 3,6 mil. Kč.

Projekt byl v řádném termínu, do uzávěrky předběžné výzvy 31. 9. 2008, podán na Spoločný technický sekretariát v Bratislavě. Zda bude úspěšný se rozhodne v nejbližších týdnech.

Ať je však výsledek rozhodnutí schvalujícího orgánu jakýkoliv, věřím, že dobrovolní hasiči obou dotčených obcí a zejména členové JPO II SDH Halenkov budou nadále pokračovat ve své záslužné, obětavé činnosti.

Starosta SDH Halenkov
Janota Petr

Info: HZS Zlínského kraje

-wap-

Sdílet