Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Únik čpavku v areálu MK-metal v Berouně prověřil jednotky požární ochrany

Dne 2. 12. 2008 krátce po 15 hodině se účastnily jednotky HZS SČK ze stanic Beroun a Hořovice společně s jednotkou SDH města Králův Dvůr a jednotkou SDH obce Chyňava prověřovacího cvičení, jehož námětem byl únik zbytkového amoniaku v množství cca 100 kg z nevyčištěné vyřazené skladovací nádrže v areálu, kde se třídí a zpracovává kovošrot.

Při úniku amoniaku došlo k otravě dělníka provádějícího demontáž nádoby, čpavkový mrak se šířil severovýchodním směrem do objektu teplárny a do areálu kovošrotu MK-metal Beroun.

Jednotky PO vytýčily nebezpečnou zónu, simulovaně evakuovaly objekty ohrožené únikem čpavku, v přetlakových protichemických oděvech prováděly záchranu, dekontaminaci a transport zraněné osoby, zkrápění unikajícího čpavku tříštěným vodním proudem a vodní clonou a provizorní utěsnění poškozené nádrže se čpavkem. Dále mimo nebezpečnou zónu prováděly dálkovou dopravu vody nutné na zkrápění a usměrňovaly dopravu v okolí místa zásahu.

Po dobu cvičení byly zálohovány stanice HZS Beroun a HZS Hořovice jednotkou SDH města Zdice a jednotkou SDH obce Komárov.

mjr. Ing. Tomáš Hradil
velitel stanice Beroun
HZS Středočeského kraje
vrchní komisař


-swo-

Sdílet