Středa 1. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Operatívny prehľad požiarovosti v Slovenskej Republike za november 2008

V novembri 2008 vzniklo na Slovensku 811 požiarov, ktorými boli spôsobené priame škody na majetku za 77 393 900 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 10 osôb usmrtených a 23 osôb zranených.

V novembri 2008 vzniklo na Slovensku 811 požiarov, ktorými boli spôsobené priame škody na majetku za 77 393 900 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 10 osôb usmrtených a 23 osôb zranených. V porovnaní s novembrom 2007 vzniklo o 227 požiarov viac a škody spôsobené požiarmi sú vyššie o 624 500 Sk. Počet usmrtených je vyšší o šesť osôb a zranených je menej o jednu osobu.

Podľa štatistických údajov o požiarovosti, bolo v novembri 2008 najviac požiarov zaznamenaných v Bratislavskom a Žilinskom kraji – rovnaký počet 119 požiarov. Najmenej požiarov vzniklo v Trnavskom kraji – 68 prípadov.

Z rozboru požiarovosti vyplýva, že z hľadiska počtu požiarov najpočetnejšiu skupinu podľa priestoru tvoria požiare, ktoré vznikli v prírodnom prostredí. Za november 2008 vykazujeme 479 týchto prípadov, čo oproti novembru vlaňajšieho roka predstavuje nárast o 181 požiarov.

Z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností bol najvyšší výskyt požiarov zaevidovaný v bytovom hospodárstve. Počet 234 požiarov v tomto odvetví tvorí 28,9 % z celkového počtu požiarov. Priame škody boli vyčíslené na 18 732 500 Sk. Osem osôb bolo pri požiaroch v tomto odvetví usmrtených (6 osôb v rodinných domoch a 2 osoby v bytových domoch) a 20 osôb sa zranilo. V rodinných domoch evidujeme 131 požiarov a škody za vyše 12,5 mil. Sk a v bytových domoch 63 požiarov so škodou za 2,3 mil. Sk.

V odvetví cestnej dopravy bolo zaevidovaných 98 požiarov (12,1 % z celkového počtu) s najvyššími škodami za takmer 27 mil. Sk. Najviac (85) je požiarov osobných automobilov a 8 požiarov nákladných automobilov.

Najčastejšou príčinou vzniku požiarov bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb – 393 prípadov s priamou škodu za 8 498 800 Sk, osem osôb bolo usmrtených a 9 zranených. Z tohto počtu 139 požiarov vzniklo v dôsledku nesprávneho používania otvoreného ohňa, 53 požiarov pri spaľovaní odpadu a odpadkov a 53 prípadov následkom fajčenia.

Bilanciu priamych škôd ovplyvnili najmä dva požiare. Prvý vznikol 8. novembra 2008 v sklade objemových krmovín na PD Košolná, okres Trnava. Požiar spôsobil priamu škodu vo výške 8 500 000 Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou. K druhému požiaru došlo 12. 11. 2008 v katastri obce Zlatá Baňa, okres Prešov, kde zhorela rekreačná chata. Majiteľovi vznikla materiálna škoda 6 mil. Sk. Príčinou vzniku požiaru bolo úmyselné zapálenie neznámou osobou.

Více informací v přílohách pod článkem.


pplk.PhDr. Alena Bučeková
hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

-miw-

Sdílet
Přiložené soubory
Požiarovosť v novembri 2008 - text.doc zobrazit online DOC 384 kB
Požiarovosť v novembri 2008 - tab..xls zobrazit online XLS 92 kB