Sobota 4. unora 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Proběhlo zasedání Českého národního výboru CTIF

Letos již počtvrté se dnes (11.12.) v Praze sešel Český národní výbor CTIF, který republiku zastupuje v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF).

Tématem zasedání, které řídil předseda Českého národního výboru CTIF genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, byla především organizace XIV. Mezinárodní soutěže CTIF. Tato „hasičská olympiáda" se koná jednou za čtyři roky a v červenci příštího roku ji bude hostit město Ostrava. Jde o největší hasičskou akci pořádanou na našem území od roku 1973, do moravskoslezské metropole během ní přicestuje více než 3 000 profesi­onálních i dobrovolných hasičů z celé Evropy.

Příští zasedání členů Českého národního výboru CTIF se uskuteční v březnu 2009.

Český národní výbor CTIF sdružuje zástupce státních úřadů, hasičských sdružení, spolků, vzdělávacích, výzkumných a jiných organizací, které v ČR působí na úseku požární ochrany. Výbor byl založen na ustavující schůzi dne 14. října 2004 a je součástí CTIF – Comité Technique International de Prévention et D´extinction du Feu (Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů). Jde o nejvýznamnější mezinárodní organizací působící na úseku požární ochrany, která v současnosti sdružuje více než 40 evropských i mimoevropských států. Více informací na www.ctif.org.

Zřizovatelem Výboru je Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, které je také garantem plnění úkolů mezinárodní spolupráce a styků se zahraničím na úseku požární ochrany.

Členy Výboru jsou: MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská hasičská jednota, Česká asociace hasičských důstojníků, Asociace velitelů HZS podniků, sdružení ČESKý HASIČ, Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Výzbrojna požární ochrany, a.s., THT, s.r.o.- Továrna hasící techniky, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství.

Mezi hlavní úkoly Výboru patří mj. reprezentace členství ČR v CTIF, zabezpečovaná volenými delegáty, zajišťování účasti ČR na mezinárodních soutěžích hasičů, na výstavách požární ochrany a na dalších akcích. Výbor dále zabezpečuje rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolupráce, zejména rozšiřováním vědecko technických poznatků a praktických zkušeností z oblasti předcházení požárům, jejich hašení, záchrany osob a poskytování technické pomoci při přírodních katastrofách a jiných mimořádných událostech.


kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-swo-

Sdílet