Sobota 29. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár oleje v podniku PARAMO Kolín

20. prosince 2008 v 8:41 hodin byl na tísňovou linku hasičů ohlášen vycházející hustý dým z haly výrobního závodu PARAMO Kolín. Na místo bylo vysláno celkem 11 jednotek požární ochrany. Hustý dým ohrožoval obyvatele přilehlých ulic.

20. prosince 2008 v 8:41 hodin byl na tísňovou linku hasičů ohlášen vycházející hustý dým z haly výrobního závodu PARAMO Kolín. Na místo bylo vysláno celkem 11 jednotek požární ochrany. Hustý dým ohrožoval obyvatele přilehlých ulic.

Požár byl prvotně ohlášen externími pracovníky, kteří prováděli opravu odstavené technologické linky, na vnitřní ohlašovnu požárů Hasičského záchranného sboru podniku PARAMO. Po příjezdu místních hasičů s technikou CAS 32 T815 a pěnovým automobilem T815 PHA k hale parafínové linky bylo zjištěno, že je požár rozšířen po celé hale o půdorysných rozměrech cca 100×30 m. Následně byly v souladu se III. poplachovým stupněm na místo události vyslány jednotky HZS Středočekého kraje, stanice Kolín s technikou CAS 32 T815, CAS 27 Dennis, plošina Bumar AP 42, protiplynový automobil Mercedes Benz Atego 818, týlový kontejner pro práci štábu hašení, stanice Ovčáry s technikou CAS 32 T815, stanice Říčany 1 x OA velitelský automobil, stanice Kutná Hora s technikou CAS 32 T815, Hasičský záchranný sbor podniku ČD Kolín s CAS 32 T815 a CAS k24 LIAZ a jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí Pečky s CAS 32 T815, CAS k24 LIAZ, dopravní automobil VW, Týnec nad Labem s CAS 32 T815 a CAS k24, Velký Osek s dopravním automobilem Avia DA 12, Kouřim s CAS 24 Š706 AKV, Starý Kolín s CAS 32 T815.

Ve výrobním závodu byly instalovány technologické linky pro oddělování parafinu z oleje. V době vzniku požáru byly linky odstaveny a na linkách byly prováděny generální opravy. Celou halou prochází olejový kanál, ve kterém byla v době vzniku požáru souvislá hladina zbytků olejů a rozpouštědel včetně toluenu a metylethylketonu. Z důvodu výskytu hořlavých chemických látek 1. třídy nebezpečnosti byl hasební zásah prováděn těžkou pěnou, kterou na požářiště dopravovaly jednotky PO pomocí 5 útočných proudů C na těžkou pěnu.

Hustý dým, vznikající hořením olejů a izolací elektrických kabelů, ohrožoval obyvatele přilehlých ulic. Velitel zásahu zvažoval nařízení evakuace obyvatel přilehlých ulic, ale vzhledem k včasnému zásahu přivolaných jednotek hasičů byli obyvatelé pouze informováni o nutnosti uzavření oken a dveří a k nařízení evakuace velitel zásahu nepřistoupil.

Popisovanými silami a prostředky byla v 11:18 hodin provedena lokalizace požáru a v 13:08 jeho konečná likvidace.

Požárem vznikla přímá škoda na majetku ve výši cca 1 milion korun, a to poškozením elektrorozvodů v hale a elektromotorů strojů. Hasiči včasným zásahem uchránili hodnoty ve výši cca 20 milionů korun.

Příčina vzniku požáru je v šetření ve spolupráci vyšetřovatelů požárů HZS a vyšetřovatelů Policie ČR.

Foto: nprap. Dalibor Zeman
vyšetřovatel požárů ÚO Kolín

autor mjr. Libor Pospíšil
vedoucí oddělení zjišťování příčin vzniku požárů

Sdílet