Sobota 4. unora 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Informace k vydání palubních jednotek pro požární automobily nad 3,5 t

Na základě dopisu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zveřejňujeme informace o vydání elektronických palubních zařízení požárních automobilů osvobozených od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace.

Na základě dopisu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky zveřejňujeme informace o vydání elektronických palubních zařízení požárních automobilů osvobozených od zpoplatnění užití zpoplatněné pozemní komunikace. 

V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), bylo MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky osloveno firmou Kapsch k přípravě výroby elektronických palubních zařízení pro vozidla HZS ČR osvobozená od zpoplatnění.

Mýtná povinnost na zpoplatněných pozemních komunikacích se bude podle novely zákona nově vztahovat na vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí nejméně 3,5 tuny. Jelikož se nedá vyloučit účinnost novely zákona od 1. února 2009, je nutno pro registraci do systému shromáždit informace o každém požárním automobilu od 3,5 tuny do 12 tun, na něž se vztahuje osvobození od zpoplatnění podle § 20a zákona, aby se předešlo časové tísni při zavádění elektronického palubního zařízení do těchto vozidel.

Informace se budou sbírat formou vyplnění dat do tabulky podle vzoru, uvedeného v příloze č.1 tohoto sdělení, a budou využity k doplnění již uzavřených smluvních ujednání s firmou Kapsch a k naprogramování elektronického palubního zařízení.

Žádost o vydání elektronického palubního zařízení osvobozeného od platby mýtného podává za jednotky PO zřizovatel, který také sám zabezpečuje distribuci a instalaci elektronického palubního zařízení do automobilu.

Žádosti o vydání elektronického palubního zařízení podávají zřizovatelé jednotek SDH obcí a HZS podniků přímo na příslušných krajských pobočkách Kapsch, jejichž seznam s kontakty je uveden v příloze č.2 tohoto sdělení.

Tabulky s informacemi k jednotlivým automobilům v elektronické podobě zašlete na e-mail kontaktní osoby z firmy Kapsch do 23. ledna 2009.

Dotazy směrujte ke kontaktní osobě firmy Kapsch.

Kontaktní osoba:
Bc. Martin Kosinka
Kapsch Telematic Services spol. s r.o.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

tel. 225 026 302, GSM: 602 386 387
e-mail: martin.kosinka@kap­sch.net

Přílohy

iconPříloha č.1 – tabulka pro Kapsch

iconPříloha č.2 – pobočky Kapsch

iNFO: plk. Bc. Josef Havlíček
Ředitel odboru IZS HZS Stčk.

-wap-

Sdílet