Úterý 11. května 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na dálnici okolo Brna bude zasahovat nové vozidlo, rychlý zásahový automobil Land Rover Discovery převzal velitel stanice Rosice

Na Územní odbor Brno-venkov přibyl nový rychlý zásahový automobil. Své místo má na požární stanici v Rosicích. Zasahovat bude mimo jiné na dálnici D1. Nový vůz byl financován z Fondu zábrany škod.

Hasiči z Rosic vymění 20 let starý RZA Toyota, který ročně vyjíždí k téměř 200 zásahům. Vzhledem k umístění zasahuje stanice Rosice velmi často u nehod na dálnici D1.

Klíč k novému vozu dnes převzal z rukou ředitele HZS Jihomoravského kraje plk. Jiřího Pelikána velitel požární stanice Rosice npor. Petr Adamčík.

Rychlé zásahové automobily vyjíždějí především k dopravním nehodám. Jejich výhodou je rychlost a menší rozměry oproti cisternám. Mohou se tak lépe proplétat provozem a kolonou před dopravní nehodou. Posádka zahájí nezbytné úkony vč. vyprošťování a poskytnutí první pomoci. Za nimi k místu následně přijíždí cisternové automobilové stříkačky (CAS).

V Rosicích nově stojí RZA Land Rover Discovery 3,0 TD V6. Vůz s náhonem na všechna čtyři kola a výkonem 155 kW sveze dvoučlennou posádku. V nástavbě má mimo jiné 100litrovou nádrž na vodu pro prvotní zásah u požáru.

Tento téměř 3,5tunový speciál veze také akumulátorovou vyprošťovací sadu – první tohoto typu v Jihomoravském kraji. Vybaven je i automatizovaným externím defibrilátorem (AED), nebo dýchacími přístroji.

V přední části RZA je integrovaný elektrický lanový naviják s 20metrovým lanem a tažnou silou 35 kN.

Vozidlo stálo téměř 2,4 mil. Kč a bylo pořízeno z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb., a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS: tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

Sdílet