Neděle 29. listopadu 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Moravskoslezském kraji zasahovali hasiči u vyššího počtu případů, na vině je krásné počasí a silný vítr

V sobotu 4. března 2017 evidují hasiči od ranních hodin v Moravskoslezském kraji vyšší počet výjezdů na požáry suchých trav, porostů apod. „Na vině“ je krásné a teplé počasí, které vylákalo zahrádkáře a majitele pozemků k úklidu po zimě.

Kdyby bylo jen krásné počasí, pak by vše bylo v pořádku, pokud by si majitelé pozemků dali pozor při pálení biologického odpadu (klestí, suchá tráva apod.). Bohužel však v Moravskoslezském kraji postupně přibyl i silný vítr, který rozfoukával různá ohniště a došlo k přenosům požárů na vyschlý travní porost, remízky a někdy dokonce i na hrabanku na okraji lesních pozemků.

K 19. hodině evidují hasiči v Moravskoslezském kraji výjezdy hasičů k 18 požárům, převážně suchých trav a různých porostů. V drtivé většině se tyto požáry obešly bez větších škod, avšak jejich původcům hrozí od vyšetřovatelů požárů, v případě prokázání zavinění, udělení finanční sankce.

Dosud nejsou hlášeny větší škody ani žádné zranění v souvislosti s požáry porostů. Také k 19. hodině evidují hasiči 16 událostí spojených se silným větrem. Většinou se jedná o spadlé stromy či větve a utržené plechy. Celkem mají hasiči v Moravskoslezském kraji na svém kontě ke zmiňované 19. hodině na osm desítek výjezdů.


Je potřeba upozornit, že pálení biologického odpadu má svá pravidla. Zejména je potřeba zvolit místo, odkud nehrozí přenesení požáru na okolní porosty či objekty. Také je povinností „spalovatelů“ provést nezbytná opatření k zamezení vzniku a šíření požáru, zejména je potřeba mít na místě dostatek prostředků pro hašení (např. vodu v kanystrech či jiných nádobách, rýče, lopaty apod.).

Také je třeba upozornit, že v případě silného větru není vhodné spalování vůbec zahajovat, neboť při silnějším poryvu větru může dojít k bleskurychlému rozšíření požáru, které nemusí být původcem spalování včas zaznamenáno. Pak už bývá pozdě a je nutno co nejrychleji přivolat hasiče. Nezřídka dochází také ke zraněním ve formě popálenin či nadýchání se zplodin hoření.

Bohužel jsou každoročně evidovány i následky fatální, tj. úmrtí v souvislosti se spalováním biologického odpadu. Zároveň HZS MSK upozorňuje, že plošné vypalování porostů je ze zákona zakázáno. Jedná se o velice nebezpečnou činnost, která může způsobit nejen vysoké škody na majetku, ale může ve svém důsledku též způsobit zranění či smrt lidí.

Druhou skutečností, na kterou upozorňujeme, je zákonná povinnost majitele či uživatele ohlásit každý požár, i uhašený, na příslušné operační středisko. Při tom vůbec nerozhoduje, zda škoda na majetku vznikla či nikoliv.

kpt. Ing. Petr Holub
zastupující tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet