Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči lidem, lidé hasičům – výzva

Odborový svaz hasičů (OSH) pořádá sbírku na pomoc těm, kteří sami jako první šli zachraňovat své spoluobčany a doma mezitím přišli o všechno.

Hasiči prosí, aby finanční příspěvky do sbírky byly zásadně posílány buď převodním příkazem na

č. účtu 2000209399/0800 var.symbol 2002,

nebo skládány v hotovosti na stejné číslo účtu v kterékoliv pobočce České spořitelny, banky nebo pošty. Zvlášť prosíme, nezapomeňte uvést i variabilní symbol.

O majetek, nebo o jeho podstatnou část přišlo i mnoho hasičů, z nichž někteří byli nasazeni do akce i na druhém konci republiky a mnozí z nich první dva až tři dny pracovali bez vystřídání a odpočinku. Jde však pouze o první, velmi předběžné údaje, neboť na přesnější zmapování situace zatím nebyl čas.

Veškeré finanční prostředky, získané touto sbírkou, budou přiděleny povodněmi postiženým hasičům, protože všechny náklady, spojené s jejím organizováním, nese OSH.

O výsledcích celé akce bude prostřednictvím médií veřejnost informována, podrobné vyúčtování příjmů i výdajů bude rozesláno na HZS ve všech okresech a bude i k dispozici na OSH v Praze pro KAŽDÉHO, kdo prokáže, že do sbírky přispěl.

Hasiči děkují předem každému, kdo do této sbírky přispěje.

JUDr. Vladimír Mühlfeit,
předseda OSH


PRAŽANÉ PRO SVÉ HASIČE,
Redakce byla požádána také o zveřejnění solidarního konta Odborového sdružení hasičů hl.m.Prahy ,výtěžek bude sloužit ke zmírnění těžké situace ,některých příslušníků HZS Praha postižených povodní. Informace Pavel Hošek HZS hl.m.Prahy 02 /22 199 111

Banka ČSOB č. účtu 179161428/0300 var.symbol 150,
Sdílet