Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů – pokračuje i v roce 2017, nyní v Olomouckém kraji

Neuběhl ani půl rok od slavnostního vyřazení absolventů Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů (dále jen „J-uni“) ze Zlínského kraje a již se rozběhl nový v pořadí již 4. ročník pro mladé hasiče z Olomouckého kra­je.

Tuto akci již tradičně pořádá Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Střední škola techniky a služeb Karviná, Střední průmyslová škola Hranice ve spolupráci s Krajským sdružením hasičů Olomouckého kraje, Olomouckým krajem a v neposlední řadě i s Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje.

Přečtěte siV roce 2016 proběhl další ročník Junior univerzity – vzdělávání mladých záchranářů

Cílem J-uni je mimoškolní vzdělávání žáků základních škol vedené v duchu vysokoškolské výuky, které jim umožní celoročně rozvíjet dovednosti a znalosti v přírodních vědách, v technických a řemeslných oblastech, a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktických ukázek a výcviku.

J-uni odstartovala v pátek 27. ledna 2017, kdy se po příjezdu a večeři měli studenti možnost seznámit se svými lektory Kristýnou Kutilovou a Janem Ondruchem, kteří je povedou celou dobou trvání J-uni, a pedagogickým dozorem Michaelou Frankovou a Petrem Gvuzděm, kteří mají na starosti zábavný program v mimo výukovém čase.

Během prvního večera se studenti dozvěděli o chodu J-uni a také se začalo s přípravami na sobotní imatrikulaci. Sobotní dopoledne se neslo v duchu slavnostního zahájení, při kterém si studenti převzali z rukou ředitel ÚHŠ Jánské Koupele průkaz studenta.

Imatrikulace se zúčastnili zástupci jednotlivých pořadatelů Ing. Jan Karger, ředitel ÚHŠ Jánské Koupele, doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, VŠB-TUO, Vlastimila Švubová, starostka KHS Olomouckého kraje, Ing. Ivan Doležal, ředitel SPŠ Hranice a Ing. Vladimír Lon, učitel odborných předmětů SPŠ Hranice.

Slunečné i když trochu mrazivé sobotní odpoledne bylo věnováno seznamování s okolní přírodou. Díky vhodnému počasí bylo možné ukázat a vysvětlit studentům, jak se zachovat v situaci, kdy se někdo propadne při pobytu na ledě a vysvětlit postup hasičů při záchraně z ledu.

Nedělní dopoledne bylo věnováno problematice integrovaného záchranného systému a výkonu služby u Hasičského záchranného sboru České republiky.


Další program J-uni pokračoval březnovým soustředěním, který se konal ve dnech 17. – 19. března 2017. Studenty čekala mimo jiné praktická výuka na Střední průmyslové škole v Hranicích. Sobotní dopoledne patřilo výrobě plechových lopatek a seznámení s prací instalatérů, svářečů a obráběčů kovů na dílenském pracovišti Teplická.

Studenti si prakticky vyzkoušeli svařování plastového potrubí, práci na soustruhu a viděli jakým způsobem se provádí svařování kovových materiálů. Odpolední program pokračoval v laboratořích ukázkou různých chemických pokusů a zkoušením vlivu různých látek na barvu plamene aj.

Po náročném, avšak velmi zajímavém, dni se o zábavný oddechový program postarala dvojice Jana Kromrová a Rostislav Holec. Poslední den bylo dopoledne věnováno problematice procesu hoření. Na studenty nyní čeká týdenní červencové soustředění, kdy je čekají exkurze a výuka dalších odborných předmětů.

Autor: Ing. Kristýna Kutilová, VŠB-TU Ostrava
Ing. Jan Ondruch, HZS Olomouckého kraje
Sdílet