Pondělí 18. prosince 2017, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Generální ředitel HZS ČR navštívil Zlínský kraj, setkal se s profesionálními i dobrovolnými ha­siči

Ve dnech 18. – 19. dubna 2017 zavítal generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba do Zlínského kraje. Jednalo se o jeho již jedenácté setkání s hasiči, jejich veliteli, krajskými řediteli i zástupci dobrovolných hasičů v uplynulých měsících v regionech. Cílem těchto návštěv je seznámit se s úspěchy i problémy hasičů na všech úrovních sboru a ve všech krajích České republiky.

Ve Zlínském kraji generální ředitel HZS ČR navštívil hasičské stanice Morkovice-Slížany, Holešov, Otrokovice a Zlín. K nejdiskutova­nějším tématům patřilo doplnění početních stavů příslušníků na směnách, novela služebního zákona a investice. Investice by byly ve Zlínském kraji potřeba, jak na kompletní rekonstrukci některých stanic profesionálních hasičů, tak na nákup zastaralé techniky zejména té výškové.

Hasiči na směně C také zmínili problémy s výstrojními součástkami, trápí je doba dodání objednaného zboží i samotná kvalita výstroje.

Odpoledne následovalo setkání se zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Starosta krajského sdružení Ing. Bernátík ocenil dobrou spolupráci profesionálních a dobrovolných hasičů ve Zlínském kraji, zejména v oblasti sportu.

Zástupci dobrovolných hasičů zmínili také největší problémy, které je tíží a které chtějí ve společném materiálu předložit vládě. Jedná se o možnosti většího čerpání finančních prostředků z fondu zábrany škod, navýšení dotací na nákup automobilů a výstavbu stanic a zpřístupnění získání řidičských oprávnění pro více členů svých jednotek.


Program ve středu zahájila prohlídka hasičské stanice Zlín, která byla částečně financována z IROP. Poté následovalo setkání s vedením Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vítem Rušarem. Krajský ředitel na jednání ocenil nárůst mezd všech příslušníků napříč hasičským záchranným sborem kraje.

Výše mezd tak pro profesionální hasiče pomalu přestává být hlavním pracovním problémem. Další diskutované okruhy de facto kopírovaly problémy zmíněné předchozí den řadovými hasiči na stanicích, např. nedostatek investičních prostředků na opravy stanic a na revize (či opravy) výškové techniky.

I krajské ředitelství ve Zlíně se potýká s problémem početních podstavů svých pracovníků na úseku OPIS (operačního a informačního centra) a na úseku stavební prevence. Náměstci krajského ředitelství dále upozornili na možnost zvýšené odchodovosti příslušníků HZS ČR v případě novely služebního zákona.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner Holík OK