Pátek 27. dubna 2018, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Devold 970x150 OK

Součástí oslavy 145 let SDH Velká Bíteš byla i mše svatá k patronu hasičů a města

V sobotu 6. května 2017 si připomenuli Velkobíteští 145. výročí organizované požární ochrany. Oslava započala ve farním kostele sv. Jana Křtitele mší svatou k patronu hasičů a města Velké Bíteše sv. Floriánu za živé a zemřelé hasiče.

Mši sv. sloužil novoříšský premonstrát R.D. Mgr. Pavel Rostislav Novotný, pověřený duchovní službou u hasičských sborů v rámci brněnské diecéze, společně s trvalým jáhnem Vladimírem Večeřou, z farnosti Zbraslav. Slavnostní mše sloužená otcem Novotným se všem zúčastněným velice líbila.

Po mši proběhla v prostorách hasičské stanice slavnostní schůze, kterou zahájil velitel sboru Ludvík Zavřel a přivítal vzácné hosty. Během uctění památky zemřelých hasičů pronesl kněz modlitbu.

V úvodu slavnostního programu místostarosta města Ing. Tomáš Kučera dekoroval slavnostní prapor SDH pamětní stuhou. Následně za zřizovatele zásahové jednotky předal 11 hasičům medaili „Za aktivní činnost v jednotce SDH obce“.

Schůze pokračovala slavnostním projevem náměstka starosty SDH Velká Bíteš Miloše Rozmarina. Dalším bodem bylo předání ocenění zasloužilým členům. Byla udělena věrnostní medaile za 10 let činnosti a 2 stužky za 50 let aktivní činnosti.

Celkem byly uděleny 4 čestná uznání Okresního sdružení hasičů Žďár nad Sázavou, 4 medaile „Za příkladnou práci“, 9 medailí „Za zásluhy“, 4 čestné uznání Krajského sdružení hasičů Kraje Vysočina, 5 medailí „Sv. Floriána“, 1 medaile „Za zásluhy o výchovu“, 4 medaile „Za mimořádné zásluhy“, 1 „Čestné uznání ústředí“.

Nejvýše uděleným vyznamenáním byl „Řád sv. Floriána“ jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb, který obdrželi Vladimír Veleba, Ludvík Zavřel a Jaromír Poledňa in memoriam.

Dále byly uděleny odznaky odbornosti SH ČMS, to 3 odznaky strojník SH ČMS a 5 odznaků technik ochrany obyvatelstva. Ve zdravicích hostů vystoupil náměstek starosty SH ČMS Jan Slámečka, který jménem VV SH ČMS předal sboru jako kolektivu „Řád sv. Floriána“.

Okrskový velitel Petr Fousek předal okrskovému starostovi Ludvíku Zavřelovi záslužnou medaili Vincence Broži s pořadovým číslem 2. Po slavnostní schůzi pokračovala neformální zábava a podání občerstvení.

Text: Mgr. David Dvořáček
Foto: Ing. Otto Hasoň
Sdílet
Banner MEVA OK