Neděle 12. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Eurofire termokamera

V Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč cvičí zástupci z celého světa zásah při úniku chemické látky

K mimořádné události, při které dojde k úniku nebezpečné chemické látky, může dojít na území jednoho státu, ale svým rozsahem může přerůst v mezinárodní katastrofu. Proto je nutné sjednocovat postupy řešení takových událostí a informovat se navzájem o nových metodách a vybavení.

V roce 2016 čeští odborníci poprvé školili své kolegy i přímo v jejich domovině, konkrétně v Paraguay v Jižní Americe (18. – 22. dubna 2016) a v africké Ugandě (14. – 18. listopadu 2016).

Přečtěte siLektoři Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč se podílejí na odborné přípravě specialistů na chemické látky z celého světa

Ve středu 24. května 2017 proběhlo v Institutu ochrany obyvatelstva závěrečné cvičení kurzu OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – Organizace pro zákaz chemických zbraní).

Účastníci, kteří v tomto zařízení absolvovali odborný praktický výcvik, pocházeli ze všech koutů světa, konkrétně z Arménie, Brazílie, Ekvádoru, Řecka, Grenady, Iráku, Itálie, Keni, Malajsie, Filipín, Paraguaye, Rumunska, Rwandy, Španělska, Srí Lanky, Tanzanie a Ugandy.

Všichni účastníci zdárně zdolali i poslední zkoušku, kterou bylo závěrečné cvičení na téma „Detekce a likvidaci nebezpečné chemické látky na autobusové zastávce“. Toto cvičení probíhalo prakticky celý den a účastníci při něm museli dokázat, že se na kurzu naučili všechny činnosti, které je potřeba vykonat při zásahu na chemickou látku.

Úkolem účastníků bylo detekovat nebezpečnou látku, která se vyskytla na autobusové zastávce a vlivem jejího úniku zemřelo několik lidí. Další byli kontaminováni a mají zdravotní problémy.

Následně přijeli experti – chemici – a musí provést detekci, odebrat vzory a následně je poslat do laboratoře či zjistit o jakou látku se jedná.

uvedla vedoucí mezinárodních výcviků na Institutu Ladislava Navrátilová.

Dne 25. května 2017 účastníky kurzu přijal generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Drahoslav Ryba, který jim poděkoval za účast v kurzu, pogratulovat k jeho zdárnému dokončení a rozdal jim certifikáty o absolvování kur­zu.

Všichni účastníci kurzu jsou nyní experty na problematiku zvládání mimořádných událostí s únikem nebezpečné chemické látky a zároveň ve svých zemích mohou školit další odborníky.


Veškeré tyto kurzy jsou pořádány pod hlavičkou OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – Organizace pro zákaz chemických zbraní), se kterou Institut ochrany obyvatelstva spolupracuje již od roku 1998.

Program výcviku kurzu OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) je koncipován tak, aby účastníci při závěrečném výcviku byli schopni zvládnout celou mimořádnou událost s únikem nebezpečné chemické látky.

Při závěrečném cvičení jsou na výcvikové ploše rozehrány reálné scénáře, které musí aktéři rozděleni do týmů řešit.

Přečtěte siHasiči Institutu ochrany obyvatelstva cvičili v Ugandě záchranáře z Východoafrického společenství

Komplexnost cvičení spočívá v následujících činnostech: využití ochranných prostředků, příprava materiálu, detekce a průzkum kontaminovaného území, odběr vzorků, dekontaminace a závěrečné vyhodnocení.

Institut ochrany obyvatelstva obdržel v roce 2016 nejvyšší ocenění Národní ceny kvality ČR v programu Excelence veřejného sektoru.

Institut ochrany obyvatelstva je zařízením MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s posláním zabezpečovat vědecko-výzkumnou, vzdělávací, informační a specializovanou činnost v oblastech ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany kritické infrastruktury a zjišťování vzniku příčin vzniku požárů.


Pplk. Ing. Ladislava Navrátilová, Ph. D. pracuje jako vědecký pracovník – chemik v Institutu ochrany obyvatelstva od roku 2004.

Paní Navrátilová je hlavním organizátorem a přednášejícím na mezinárodních chemických kurzech, dále je členem Hazmat (Hazard material) a občanským expertem pro NATO.

Jejím velkých koníčkem je tenis (v roce 2016 získala cenu Sportovec roku HZS ČR v kategorii tenis dvouhra a čtyřhra ženy).

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner Recyklujte s hasiči 970