Pátek 27. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Projekt preventivních klipů „Štěstí přeje připraveným" se úspěšně rozvíjí

Preventivní působení na obyvatelstvo je jednou z priorit Hasičského záchranného sboru ČR. Jednou z nejvýznamnějších aktivit na tomto poli je seriál krátkých preventivních videoklipů „Štěstí přeje připraveným." Velký zájem o něj jeví nejen obce.

Preventivní působení na obyvatelstvo je jednou z priorit Hasičského záchranného sboru ČR. Jednou z nejvýznamnějších aktivit na tomto poli je seriál krátkých preventivních videoklipů „Štěstí přeje připraveným." Velký zájem o něj jeví nejen obce.

Jak volat na tísňové linky, co dělat při požáru v domě nebo jak se zachovat při dopravní nehodě, to jsou příklady témat dvouminutových spotů zmíněného seriálu, který atraktivní a zároveň poučnou formou informuje jak se správně zachovat při mimořádných událostech a jak jim pokud možno předejít. Seriál již od roku 2005 pro MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vytváří videostudio Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Každý díl tohoto seriálu v současnosti podle odhadů sleduje přibližně 1 840 000 diváků v desítkách měst po celé republice. Umožňují to dohody MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR s celkem 58 provozovateli kabelových televizí, které dodávají televizní programy pro zhruba 2 300 000 diváků. Každý díl seriálu je na těchto kanálech vysílán 42× týdně a lidé tak mají šanci ho vidět a poučit se. Navíc v loňském roce byl seriál odvysílán v celostátní síti TV stanic RTA.

Seznam subjektů zapojených do projektu včetně oblastí pokrytí je i s mapou pokrytí uveden v příloze článku.

O seriál však projevují velký zájem také obce a další instituce působící v oblasti vzdělávání obyvatelstva. Seriál je tak nyní nově dostupný i pro uživatele internetových portálů měst jako jsou Zlín, Dobruška, Opava a mnoho dalších. Město Děčín šlo ještě dál a DVD s díly seriálu dodalo do domácností v Děčíně a okolí.

Jednotlivé videoklipy seriálu je možné bezplatně používat k vlastnímu sebevzdělávání nebo je využít k výuce mládeže ve školách a školských zařízeních.

Snažíme se, aby naše preventivní klipy mohlo sledovat co nejvíce lidí na celém území republiky, proto neustále vymýšlíme nové způsoby. Nově spolupracujeme s provozovatelem školního informačního kanálu ŠIK CZ s.r.o., který realizuje informační projekt prostřednictvím velkoplošných obrazovek umístěných ve školách. Na našich stránkách <a>www.ioolb.cz/vi­deo_stesti.php pravidelně vyhlašujeme vědomostní soutěže o ceny. Určitě také oslovíme i celoplošné TV stanice s nabídkou seriál odvysílat," říká režisér seriálu Miroslav Bečička z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.

Jednou z našich hlavních úloh je preventivní působení na občany. Zvyšování informovanosti obyvatelstva patří i mezi priority českého předsednictví EU v oblasti civilní ochrany. Televize je médium, které dokáže oslovit velké množství lidí. Proto jsme rádi, že nám jednotlivé kabelové televize vyšly vstříc a poskytly patřičný prostor. Věřím, že se naše spolupráce bude nadále úspěšně rozvíjet," říká náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR pro prevenci a plánování plk. Ing. Miloš Svoboda.

Všech 20 připravených klipů včetně verzí rozšířených o odborné komentáře je umístěno na http://www.ioolb.cz/…o_stesti.php.

Klipy jsou dostupné také na webu vzdělávacího a informačního portálu Erudia, který slouží jako zdroj znalostí, informací a inspirace. Tento portál poskytuje prostor k osobnímu rozvoji, rozšíření všeobecných obzorů a konfrontaci názorů.

Preventivní seriál vzniká ve videostudiu Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a na jeho realizaci se podílejí i další odborníci z MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Cílem tohoto projektu je přispět k informovanosti obyvatelstva a zvýšit tak připravenost občanů na nejrůznější druhy mimořádných událostí a na rizika, kterým mohou lidé každodenně čelit. Jednotlivé spoty přibližují nejrůznější témata z oblasti požární prevence a ochrany obyvatelstva a výstižnou a atraktivní formou divákům sdělují, jak rizikům předcházet a jak se zachovat v nejrůznějších krizových situacích.

Dosud byla zpracována tato témata: varovný signál, linky tísňového volání, evakuační zavazadlo, opuštění domácnosti, ïmprovizovaná ochrana, požár v domě, dopravní nehoda, propan butan, nález zavazadla, požární hlásiče, vypalování trávy. Díky spolupráci s Policií ČR, Ministerstvem zahraničních věci, zdravotnickými záchranáři a Českým červeným křížem vznikly i díly věnované resuscitaci, umělému dýchání, kapsářům, krádeži auta, krizovým situacím v zahraničí a záchraně tonoucího.

Ve videostudiu Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč se pro potřeby HZS ČR vytvářejí propagační, výukové, instruktážní a dokumentační videosnímky. Bližší informace získáte na stránce www.ioolb.cz
Info: kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


-wap-

Sdílet
Přiložené soubory
seznam_subjektu zapojenych do projektu_9.3.09.xls zobrazit online XLS 37 kB