Úterý 24. listopadu 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kurzy záchrany osob z korun stromů v Náchodě

V době od 2. do 12. března 2009 se v učilišti požární ochrany HZS Královéhradeckého kraje v Náchodě, Velkém Poříčí konaly další celkem 4 instrukčně metodická zaměstnání s tématikou výstupu na stromy pomocí speciálních prostředků a následné záchrany postižené osoby.

V době od 2. do 12. března 2009 se v učilišti požární ochrany HZS Královéhradeckého kraje v Náchodě, Velkém Poříčí konaly další celkem 4 instrukčně metodická zaměstnání s tématikou výstupu na stromy pomocí speciálních prostředků a následné záchrany postižené osoby. Kurzů se zúčastnilo více než 60 příslušníků HZS Karlovarského, Plzeňského, Jihomoravského, Zlínského, Olomouckého, Pardubického, Ústeckého a HZS hl. m. Prahy.

Během dvoudenního kurzu jsou hasiči-lezci seznamováni především s následující problematikou:

a) technické prostředky používané k výstupu na stromy (stupačky na stromy různého typu, pevnostní body sedačky k padáku, zařízení k dopravě vodícího lana),

b) techniky výstupu na strom (postupové jištění, výstup po laně s pomocí blokantů, výstup pomocí smyček, výstup pomocí stupaček),

c) způsoby záchrany osoby ze stromů (zásady vytváření kotevních bodů, zajištění postiženého, techniky záchrany, jištění při záchraně osoby).

Větší část kurzů tvoří praktická část, teoretická část je pouze dvouhodinová. Cílem je, aby frekventanti měli po absolvování kurzu znalosti a podmínky k bezpečnému provádění této specifické činnosti, kterou samozřejmě musí potom v rámci svých lezeckých družstev a lezeckých skupin udržovat.

Lektorsky tyto kurzy zajišťují vybraní příslušníci HZS Jihomoravského a HZS Moravskoslezského kraje s rozsáhlými zkušenostmi z výstupů na stromy a personálem vzdělávacího zařízení. Kvůli velkému zájmu o kurzy se uskuteční další instrukčně metodická zaměstnání již na podzim roku 2009.


Info: HZS MSK, foto Stanislav Kostka

-wap-

Sdílet