Pátek 25. května 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MIBAG_2012 OK

Dva kontejnery a nový nosič budou mít hasiči v Praze díky dotaci magistrátu, město přispěje 12 miliony

Dne 14. června 2017 byla v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy slavnostně podepsána smlouva o poskytnutí investiční dotace ve výši 12 mil. korun na pořízení dvou kusů kontejnerů ochrany obyvatelstva a jednoho požárního kontejnerového nosiče.

Podpisu se zúčastnili zástupci Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy v čele s ředitelem brig. gen. Ing. Romanem Hlinovským a zástupci MHMP v čele s radním pro bezpečnost Bc. Liborem Hadravou.

Kontejnery ochrany obyvatelstva jsou určeny pro podporu záchranných a likvidačních prací při celé řadě mimořádných událostí velkého rozsahu, které byly identifikovány v analýze ohrožení území hlavního města Prahy.

Kontejnery ochrany obyvatelstva slouží nejen pro přepravu obsaženého materiálu, ale současně budou poskytovat zázemí pro jeho obsluhu, a také plnit funkci kontaktního bodu (checkpoint) pro zasažené osoby, které však nepotřebují přednemocniční neodkladnou péči.

Projekt byl řešen komplexně, proto je součástí dodávky i požární kontejnerový nosič, který zajistí dopravu kontejnerů na místo určení.

Na přípravě celého projektu se podíleli příslušníci odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se zaměstnanci oddělení krizového managementu Magistrátu hlavního města Prahy (OKM RED MHMP).

Poděkování za poskytnutí finančních prostředků na realizaci tohoto projektu patří celému vedení hl. m. Prahy, zejména pak vedoucímu OKM RED MHMP Mgr. Danu Bartákovi a radnímu pro bezpečnost Bc. Liboru Hadravovi.

Tyto technické prostředky jsou určeny pro podporu záchranných a likvidačních prací při celé řadě mimořádných událostí velkého rozsahu, které byly identifikovány v analýze ohrožení území hlavního města Prahy.

Konkrétně pak zejména při úniku nebezpečné chemické látky ze stacionárního nebo mobilního zdroje, při rozsáhlých haváriích hromadných dopravních prostředků, nebo při náhlých evakuacích většího počtu osob při požárech či při ohlášení nástražného výbušného systému, a samozřejmě i při dokonaném teroristickém útoku, například v přestupních stanicích metra,

uvedl Libor Hadrava.

mjr. Bc. Martin Kavka
tiskový mluvčí
HZS Praha
Sdílet
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK