Neděle 27. května 2018, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK

Setkání českých a polských hasičů proběhlo v Krnově a Petrovicích u Karviné

Na dvou místech Moravskoslezského kraje – v Krnově (okres Bruntál) a Petrovicích u Karviné (okres Karviná) se na přelomu května a června 2017 setkala vedení profesionálních hasičských sborů dvou českých krajů (HZS MSK, HZS OLK) se zástupci profesionálních hasičských sborů (PSP) dvou polských vojvodství (Opolské a Slezské), která spolu sousedí a poskytují si každoročně přeshraniční pomoc při požárech, dopravních nehodách, záchranách osob a dalších emergentních technických zásazích.

Obě dvoudenní pracovní setkání pod názvem: ,,Řízení zásahů v Polsku“ se konala v rámci projektu Bezpečné pohraničí“ č. CZ.11.1.23/0.0/0­.0/15_001/0000006.

Zástupci hasičských sborů představili kolegům z druhé strany společné hranice území, kde zasahují, strukturu, počty a technické vybavení svých zásahových jednotek, a seznámili je i s odlišnostmi vysílání jednotek do zásahů, včetně fungování evropské tísňové linky 112 a lokálních tísňových linek.

Intenzivní příhraniční spolupráce začala mezi oběma zeměmi v roce 2008, kdy byly podepsány samostatné dohody o spolupráci a vzájemné pomoci pro zásahy jednotek na území druhého státu mezi Moravskoslezským krajem, Olomouckým krajem a Opolským vojvodstvím, druhá mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodstvím, včetně aktivní spolupráce zástupců hasičů.

Od té doby byly tyto smlouvy několikrát upřesněny dalšími konkrétními zásadami a pravidly. I na zmíněných setkáních se obě strany vyslovily pro další aktualizace.

První ze setkání se uskutečnilo v Krnově, v hotelu Cvilín, ve dnech 30.-31.5.2017. Přijeli sem zástupci HZS Moravskoslezského kraje v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., HZS Olomouckého kraje v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Karlem Kolaříkem, a vedení profesionálních hasičů (PSP) Opolského vojvodství v čele s bryg. Markem Kucharskim .

Představeni zde byli svým polským kolegům také ředitelé územních odborů a velitelé stanic HZS MSK a HZS OLK, které mají s Opolským vojvodstvím společnou hranici. Své zástupce představila i polská strana.

Na jednání, prokládaného prezentacemi hasičských zástupců obou zemí, mj. zaznělo, že v okrese Bruntál nejčastěji pomáhají hasičské jednotky PSP polských měst Glubčice a Prudnik a jsou dokonce zahrnuty do českého poplachového plánu. Další spolupráce je na společných cvičeních, školeních, setkáních, včetně sborů dobrovolných hasičů.


Druhé ze setkání – vedení HZS MSK v čele s krajským ředitelem plk. Ing. Vladimírem Vlčkem, PhD., a vedení PSP Slezského vojvodství v čele s bryg. Mgr. inż. Jackem Kleszczewskim – se konalo ve dnech 13.-14.6.2017 v Pe­trovicích u Karviné, v hotelu Dakol.

I zde byli představeni polským kolegům ředitelé územních odborů a velitelé stanic HZS MSK, které mají se Slezským vojvodstvím společnou hranici. Své zástupce představila i polská strana.

Nejčastější výpomoc je českých jednotek z HZS MSK na polské dálnici A1 u Bohumína, která navazuje na českou dálnici D1. Další spolupráce je na společných cvičeních (mj. velkém taktickém cvičení složek IZS v roce 2016 na dálnici A1), školeních, setkáních, včetně sborů dobrovolných hasičů.

Česká strana informovala polské kolegy o vybudování a úspěšném fungování unikátního projektu Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje v Ostravě a o systému budování společných integrovaných výjezdových center (IVC), kde společně sídlí s hasiči v jednom objektu a areálu i další složky IZS (ZZS MSK, Policie ČR, městské policie příslušných měst…) a že například takové IVC má vzniknout v Českém Těšíně, tedy na hranici s polským Těšínem.

Rovněž zde byly představeny mezinárodní odřady HZS MSK – USAR, WASAR a tým pro vysokorychlostní čerpání vody.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet
Banner recyklujte s hasici 970 OK