Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Českobudějovičtí hasiči provedli plošnou kontrolu Krajinské ulice, zjistili 72 závad

Krajinská ulice v Českých Budějovicích je pro mnohé známá především Masnými krámy, které jsou vyhlášenou regionální restaurací s celorepublikovým věhlasem.

V ulici je však také pod podloubím schovaná celá řada malých a středních obchůdků a krámků s rozličným zbožím.

A právě na tyto krámky a obchody se v polovině června zaměřili českobudějovičtí hasiči – preventisté, aby zde provedli plošnou kontrolu. Krámky hasiči kontrolovali ve třech kontrolních skupinách tak, aby byl výkon státního požárního dozoru proveden najednou a co možná nejrychleji.

Preventisté se zaměřili na stav a použitelnost únikových cest a východů, označení čísel tísňového volání, dostupnost a použitelnost hasebních prostředků, označení rozvodných zařízení a hlavních vypínačů a uzávěrů médií.

Za jediný kontrolní den hasiči zkontrolovali celkem 18 subjektů, u kterých zjistili 72 závad! Jednoduchý výpočet ukazuje, že v každém obchůdku či krámku byly z pohledu hasičů průměrně čtyři závady a nedostatky! Ihned proto byla nastavena opatření k jejich odstranění.

Velký počet závad zároveň znamená, že českobudějovičtí hasiči předpokládají, že v podobných kontrolních akcích budou pokračovat i v budoucnosti.

kpt. Ing. Jaromír Horálek
oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP
HZS Jihočeského kraje
Sdílet