Pondělí 16. května 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Tatru Force do Tuchořic dodala firma THT Polička, nahradí skoro 50 let starou Škodu 706

V rámci oslav 135. výročí sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích na Lounsku proběhlo také slavnostní předání nového zásahového vozidla – Tatry Force.

Vozidlo za 7.330.422 Kč, které bylo získáno díky dotaci z IROPu, dodala společnost THT Polička. U místní jednotky nahradí cisternový hasící automobil na podvozku Škoda 706 RTH, který vznikl přestavbou z kropícího vozu AKV-7. Vyroben byl už v roce 1970.

Jednotka tak místo sedmi kubíků vody dokáže spolehlivě dovézt 9000 litrů vody a k tomu i 540 litrů pěnidla. V celém okrese Louny se jedná dokonce o první „sedmičkovou“ Ta­tru.

Slavnostního předání, které proběhlo 22. července roku 2017, se kromě představitelů místního sboru i jednotky zúčastnili členové okolních jednotek, dorazili i zástupci Hasičského záchranného sboru. Kromě „výjezdových“ hasičů svou návštěvou obec poctil i ředitel HZS Ústeckého kraje Roman Vyskočil. Nechyběli ani ředitel územního odboru a velitel žatecké stanice.

Za Ústecký kraj dorazil Stanislav Rybák, náměstek hejtmana. Jako představitelka obcí, kde místní jednotka vykonává zásahovou činnost, přijela poděkovat starostka Deštnice paní Martina Bartošová.

Dovolím si veřejně přislíbit do budoucna neustálou podporu hasičů. Musíme si uvědomit, že existence sboru dobrovolných hasičů je založena na ochotě, odhodlanosti a statečnosti lidí, kteří bez ohledu na svůj volný čas, možné nebezpečí a materiální požitky vždy na první místo kladli poslání této organizace – pomoc bližnímu v případě nouze.

Při oslavách před pěti lety jsme představili a posvětili nový prapor, ten symbolizuje náležení k určité zemi, obci a společenství a jeho hodnotám. Věřím, že uvedené hodnoty budou u nás platit i nadále,

uvedl starosta obce Tuchořice Ladislav Kubiska

Po proslovech všech zúčastněných, včetně zástupce dodavatelské firmy, proběhlo požehnání nového zásahového vozidla.

Historie jednotky

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice po několika letech nečinnosti obnovila svoji činnost začátkem roku 2003. Nejprve byla zařazena do kategorie JPO V a v roce 2004 byla přeřazena do kategorie JPO III.

Obec postupně uzavřela Smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany se sousedními obcemi a jednotka SDH Tuchořice začala vykonávat zásahovou činnost i pro obce Lipno, Liběšice, Deštnice a Zálužice a dalších. Celkem se jedná o 18 vesnic, okruh zásahové činnosti je ale podle Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje daleko širší.

Na základě požadavku obce a na základě potřeby plošného pokrytí území jednotkami SDH, byla Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice, s účinností od 1. července 2010 přeřazena do kategorie JPO II. To znamená, že tímto rozhodnutím byla zkrácena doba výjezdu jednotky od nahlášení události z 10 na 5 minut.

Jednotka je postupně vybavována materiálem a věcnými prostředky tak, aby mohla spolehlivě plnit stanovené úkoly. Nejvýraznějším počinem až do předání nové Tatry bylo získání nového výjezdového vozidla LIAZ 101.860 CAS 25, v září roku 2011.

Podvozek Tatry

Modelová řada Force je poháněna vidlicovým vzduchem chlazeným přeplňovaným osmiválcem o výkonu 325 kW. Jeho hnací sílu přenáší na kola mechanická převodovka Tatra 14 TS 210 T s poloautomatickým řazením Norgren. Rozvor náprav je 4 050, respektive 1 450 mm.

V kabině jsou čtyři dobíjecí úchyty pro ruční radiostanice a dva pro ruční svítilny. Vozidlová radiostanice je jen analogová, pro montáž digitálního terminálu jsou připraveny přípojné body.

V zorném poli řidiče je 5" displej couvací kamery. Ta je vyhřívaná a odolná proti prachu a vodě. V místě nástupu řidiče do vozu je zásuvka pro dobíjení akumulátorů a samostatná přípojka pro doplňování tlakového vzduchu.

Vůz dokáže brodit klidnou vodou až do hloubky 1 200 mm.

Nástavba vozu

Nástavba je modulová, mezi přední a zadní skříní z hliníkových profilů a plechů je umístěna nádrž na hasivo z nerezavějící oceli. Do ní se vejde 9 000 litrů vody a 540 litrů pěnidla.

Okolí nástavby je osvětleno LED světlomety částečně zapuštěnými do boků a zadní části.

Čerpací zařízení THT PKA 3000 – 250 dosahuje jmenovitého průtoku 3 000 litrů za minutu v nízkotlakém a 250 litrů za minutu ve vysokotlakém režimu. Regulační klapka přiměšovacího zařízení je ovládaná ručně.

Rozměry a hmotnosti

Tatra je nastříkána pouze do červeného odstínu RAL 3000, i s navijákem je dlouhá 9 450 mm. Výška vozu je 2 850 mm, šířka 2 550 mm. Provozní hmotnost automobilu je 14 500 kg, maximální 26 000 kg.

Sdílet