Sobota 19. září 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: PO-BP 970

Setkání rakouských a českých hasičů

Ve středu 1. dubna 2009 se uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů rakouských a českých hasičů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České Republiky (dále HZS ČR) genmjr. Miroslav Štěpán přivítal v prostorech generálního ředitelství delegaci rakouských hasičů v čele s prezidentem Svazu hasičů Rakouska panem Josefem Buchtou.

Ve středu 1. dubna 2009 se uskutečnilo setkání nejvyšších představitelů rakouských a českých hasičů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České Republiky (dále HZS ČR) genmjr. Miroslav Štěpán přivítal v prostorech generálního ředitelství delegaci rakouských hasičů v čele s prezidentem Svazu hasičů Rakouska panem Josefem Buchtou.

Rakouští hosté se seznámili s implementací a praktickou realizací jednotného evropské tísňového čísla 112 a s projektem eCALL – systémem automatizovaného volání z automobilů. Delegace si prohlédla operační a informační středisko generálního ředitelství HZS ČR.

Prezident Svazu hasičů Rakouska pan Josefem Buchta konstatoval skutečnost, že občané Rakouska při tísňovém volání více volí národní tísňové linky, ale cizinci tvoří výjimku a v případě nouze volají linku 112, která je více v jejich podvědomí.

Ředitel odboru integrovaného záchranného systému a výkonu služby plk. Zdeněk Hanuška přednesl rakouské delegaci kompletní informace o výcviku a školení jednotek požární ochrany, a to jak příslušníků hasičského záchranného sboru, tak i jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Výcvik a školení rakouských i českých hasičů probíhá obdobně, rakouští hasiči mají výborné finančním zázemí pro nákup techniky.

Při výměně zkušeností bylo konstatováno z obou stran, že profese hasičů v ČR a v Rakousku je shodně vysoce ceněna u občanů a těší se vysoké prestiže.

Na závěr genmjr. Štěpán vyslovil vizi memoranda o vzájemné spolupráci: „ Je nutné vyjmenovat oblasti vzájemné spolupráce, vzájemná cvičení, „nastavení" operačních středisek, která se budou vzájemně kontaktovat. Vytvoříme pracovní skupinu, která se bude scházet a prohlubovat povědomí a vzájemnou informovanost o připravenosti hasičů"

„Jsme pro to, aby vznikl dokument s popisem spolupráce, který nastartuje oficiální součinnost v nejrůznějších formách, včetně společných cvičení hasičů obou států", řekl na závěr Josef Buchta.

Příkladem vzájemné spolupráce při mimořádných událostech byl rok 2002, kdy oblast Horního Rakouska zasáhly povodně. Čeští hasiči z kraje Vysočina se podíleli na likvidaci následků těchto povodní.

Dalším případem příhraniční spolupráce je likvidace požáru tržnice v okrese Znojmo, ke kterému došlo v prosinci roku 2006. Na zásahu se podílelo 8 jednotek požární ochrany z ČR a z Rakouska 21 jednotek hasičů a 42 pracovníků Červeného kříže.

V neposlední řadě je možno uvést společný zásah při úniku asi 1000 litrů potravinářského oleje do řeky Lužnice na rakouské straně v lednu letošního roku. Olej likvidovaly 3 jednotky požární ochrany jihočeského kraje na území ČR a rakouské jednotky, které pokládaly norné stěny a sbíraly látku z hladiny.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR-swo-

Sdílet
Banner Recyklujte s hasiči 970