Středa 18. července 2018, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Cobra OK

Hasiči v Novém Městě pod Smrkem mají repasovanou Tatru 815, omladili ji v Kobitu

Dobrovolní hasiči v Novém Městě pod Smrkem mají od konce roku 2016 rekonstruovaný hasičský automobil. Rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky vyrobené v roce 1989 pro potřeby hasičů Státního statku Frýdlant, pobočku Nové Město pod Smrkem, proběhla ve druhém pololetí.

Cisterna, která se k dobrovolným novoměstským hasičům dostala v rámci bezúplatného převodu v roce 1999, byla zařazena do programu „Dotace pro jednotky SDH“ obcí pro rok 2016 – technické zhodnocení rekonstrukcí CAS 32 – T 815.

Poskytovatelem dotace je MV – generální ředitelství HZS ČR a státem poskytnutá částka na tuto akci činila 1,5 milionu korun. Peníze byly poskytnuty prostřednictvím Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Na celkovou rekonstrukci vozidla bylo však nezbytné najít zdroje v podstatně vyšším objemu a vzhledem k možnostem dotačního fondu Libereckého kraje, programu „Podpora jednotek požární ochrany obcí“, tak kraj přispěl k 1,5 milionu státní dotace částkou 600 tisíc korun.

Další dofinancování této akce bylo plně na bedrech Nového Města pod Smrkem.

Na generální opravu celé podvozkové části, přestavbu stávající čtyřmístné kabiny pro přepravu šesti osob, výměnu stávajících nádrží na hasební látky, částečné doplnění nové výbavy a pořízení nové hasičské nástavby vydalo město včetně výše uvedených dotací téměř 4,6 milionu korun.

Tatra tedy po provedené rekonstrukci přepraví na místo zásahu mimo jiné 6 osob a 6 000 litrů hasební vody.

Zhotovitelem rekonstrukce byla firma KOBIT – THZ s. r. o., se sídlem ve Slatiňanech. Vozidlo předali zástupci firmy novoměstským hasičům 9. prosince 2016.

Obrovské poděkování náleží představitelům HZS ČR i Libereckého kraje za podíl na spolufinancování celé akce, rovněž tak ale i zastupitelům Nového Města pod Smrkem za umožnění celé akce a uvolnění městských finančních prostředků na dofinancování celé rekonstrukce.

Výrazně omlazené a modernizované vozidlo tak přispěje ke zvýšení úrovně ochrany obyvatel Nového Města pod Smrkem před požáry i k provádění záchranných prací při živelních pohromách.

Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK